Kommentar: USA lämnar Iranavtalet

I kväll svensk tid bekräftade USAs president Donald Trump det som många redan befarat, USA lämnar Iranavtalet. Beslutet att lämna avtalet är oansvarigt och sätter hela icke-spridningsregimen i gungning och risken för att kärnvapen kommer till användning ökar markant. Det är inte den rätta vägen att gå för att nå hållbar fred och säkerhet. Detta beslut kan även komma att äventyra de kommande samtalen med Nordkorea och riskerar att få stora konsekvenser för säkerhetsläget i Mellanöstern.

I kväll svensk tid bekräftade USA:s president Donald Trump det som många redan befarat, USA lämnar Iranavtalet. Beslutet att lämna avtalet är oansvarigt och sätter hela icke- spridningsregimen i gungning och risken för att kärnvapen kommer till användning ökar markant. Det är inte den rätta vägen att gå för att nå hållbar fred och säkerhet. Detta beslut kan även komma att äventyra de kommande samtalen med Nordkorea och riskerar att få stora konsekvenser för säkerhetsläget i Mellanöstern.

Efter presskonferensen fick Donald Trump frågan från en journalist hur detta beslut nu ökade USA:s säkerhet. Presidenten stirrade tomt framför sig och började sedan prata om Nordkorea. Det är uppenbart för alla och envar att Trumps beslut att ta USA ur det historiska avtalet med Iran varken bringar säkerhet eller stabilitet – inte åt USA och inte åt resten av världen. Det är en förlust för internationell diplomati och för tillit nationer emellan. Det blir nu tydligt att Trump inte vill att USA ska uppfattas som en trovärdig och pålitlig partner i internationella relationer utan vill förbehålla sig rätten att agera oförutsägbart och godtyckligt. Detta är en farlig strategi.

Trots Donald Ttrumps bristande tro på att diplomati och internationella avtal kan skapa förtroende och säkerhet, står en majoritet av världens länder för en annan hållning. Inte minst är detta tydligt i stödet för FN:s konvention som förbjuder kärnvapen, där en majoritet av världens länder röstade för att anta förbudstexten för snart ett år sedan. Långsiktig säkerhet kräver samtal och tillit länder emellan. Det är nu upp till resten av världens länder att inte låta Trump ödelägga våra förhoppningar om en säkrare värld.