Öppnar Sverige upp för att använda kärnvapen och ta emot kärnvapen på svenskt territorium?

Sverige accepterar kärnvapnens centrala roll i Nato. Det bekräftade Sverige utrikesminister Ann Linde i ett brev till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg den 5 juli 2022. Detta går stick i stäv med vad regeringen lovade när de kom med besked om ett svenskt Natomedlemskap den 15 maj.

Sverige avser att fullt ut delta i Natos militära struktur och gemensamma försvarsplanering, och är villig att hänge styrkor och annan kapacitet till “hela bredden av alliansens uppdrag”. Detta inkluderar användande av kärnvapen, vilket skulle vara ett brott både mot folkrätt och krigslagar. Dessutom öppnar Sverige upp för att acceptera och ta emot kärnvapen på svenskt territorium. Vi kan inte tolka det på något annat sätt.

– Brevet visar att Sverige är redo att skicka svenska soldater att delta i användning av kärnvapen, ett vapen som likt kemiska och biologiska vapen är förbjudet enligt internationell rätt. Användning av dessa massförstörelsevapen skulle utgöra ett krigsbrott där svenska soldater och överbefälhavare kan komma att ställas inför den Internationella brottmålsdomstolen, ICC, säger Beatrice Fihn, chef för den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande, ICAN, Nobelpristagare 2017.

I praktiken skulle ett sådant deltagande innebära att svensk militär deltar i att använda ett vapen som bränner allt inom en viss radie från den initiala explosionen. Bomben skulle omedelbart slå sönder hus och krossa människor på många kilometers avstånd genom tryckvågen. Hela kroppar förångas och förbränns. Allt brännbart skulle ta eld genom värmestrålningen och eldstormarna. Därtill skulle bomben förgifta överlevande människor, djur och miljö i årtionden framöver genom den radioaktiva strålningen.

– Kärnvapen har omedelbara katastrofala konsekvenser som ingen stat eller organisation kan bemöta. Lindes brev visar att Sverige är redo att delta i massmord av civila och därmed bryta mot folkrätten. Om detta är regeringens avsikt är det en uppseendeväckande ignorans mot kärnvapnens konsekvenser och mot Sveriges tradition som nedrustningsnation. För att visa att man menar allvar med att fortsatt verka för nedrustning och säkerställa att inga kärnvapen tillåts på svenskt territorium måste Sverige skyndsamt ansluta sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Den 15 maj sa statsminister Magdalena Andersson i SVT:s Agenda  ”… att om Sverige blir medlemmar då ska vi göra samma uttalanden som Norge och Danmark har gjort, nämligen att man inte vill ha kärnvapen och fasta baser på sitt territorium.”

– De löften som regeringen gav efter beslutet att gå med i Nato, om att Sveriges utrikespolitik och självständighet inte skulle påverkas, har alltså redan förkastats. Först får Turkiet diktera svensk politik och nu öppnar regeringen upp för att delta i kärnvapenanvändning. Steg för steg frångår regeringen de löften de gett för att visa sig Natodugliga, säger Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred och säkerhet på Svenska Freds.

Regeringen bör genast svara på klargörande frågor om detta brev: 

  1. Är användande och hot om användande av kärnvapen en legitim säkerhetspolitisk strategi?

  2. Uppmuntrar Sverige att alla andra länder också bör se kärnvapen som central roll i sin säkerhetspolitik och bör delta i kärnvapenallianser?

  3. Är Sverige redo att ta emot kärnvapen på sitt territorium?

  4. Accepterar svenska regeringen att svenska medborgare kan delta i användande av massförstörelsevapen?

Utrikesminister Ann Lindes brev till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg kan läsas i sin helhet här: https://www.svtstatic.se/image-cms/svtse/1657542892/nyheter/inrikes/article35953569.svt/BINARY/L%C3%84S%20Ann%20Lindes%20brev%205%20juli%202022

Detta är ett pressmeddelande som skickas tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och ICAN. 

Presskontakt:
Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, josefin.lind@slmk.org, 0738030507