Testa: Hur skulle du drabbas av en kärnvapenexplosion?

Just nu finns närmare 1 800 kärnvapen placerade runt om i världen, redo att avfyras inom loppet av bara några minuter. På bara tio sekunder kan en kärnvapenexplosion döda hundratusentals människor, orsaka global ödeläggelse och radioaktiva föroreningar. Svenska Läkare mot Kärnvapen verkar för att förbjuda och eliminera alla kärnvapen.

Kärnvapen kan beskrivas som det mest kraftfulla vapen som finns och är ett av de största hoten mot mänskligheten. Med en hastighet på flera hundra kilometer per timme kan en enda kärnvapenexplosion slå sönder och förbränna människor, hus och infrastruktur i en hel stad. Värmestrålningen och radioaktiviteten efter en explosion kan orsaka eldstormar, svåra brännskador, en plågsam död och förödande genetiska skador. Svenska Läkare mot Kärnvapen har lanserat ett läkarupprop för FN:s kärnvapenkonvention – för att förhindra och avskaffa kärnvapen.
– Det finns inga nationsgränser för kärnvapen och ett krig långt borta kan ge konsekvenser även i Sverige, säger Andreas Tolf, ordförande hos Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Klicka här för att se hur du kan drabbas vid en kärnvapenexplosion

Svenska Läkare mot Kärnvapen bildades 1981 och är Sveriges största nedrustningsorganisation som arbetar med kärnvapenfrågan. Genom att sprida information till politiker och beslutsfattare om kärnvapens humanitära konsekvenser vill organisationen stärka opinionen mot kärnvapen.
– Som läkare har vi ansvar för att rädda liv genom att förebygga ohälsa och det gör vi genom att arbeta mot kärnvapen som skulle orsaka en omedelbar humanitär och miljömässig katastrof. Med kunskap kan vi fatta klokare beslut, säger Andreas.

”Kostar flera miljarder varje år”
I dag finns cirka 15 000 kärnvapen utplacerade runtom i världen, varav 1 800 av dessa är redo att avfyras inom loppet av några minuter. Kostnaderna för världens kärnvapen uppgick 2015 till 800 miljarder kronor – trots att en nedrustning skulle innebära avsevärt mindre summor.
– Kärnvapenstaterna moderniserar och utvecklar sina kärnvapen för flera miljarder kronor varje år, istället för att lägga det på nedrustning eller för att öka säkerheten för människor.

Stötta Svenska Läkare mot Kärnvapen i deras arbete och bidra till en kärnvapenfri värld – klicka här!

FN-konvention ska förbjuda kärnvapen
Den senaste tiden har Svenska Läkare mot Kärnvapen verkat för en FN-konvention som ska förbjuda kärnvapen. Den förhandlades fram 7 juli 2017 och förbjuder stater som går med att utveckla, testa, producera, tillverka, överföra, inneha, lagra, använda eller hota att använda kärnvapen – men även att assistera, uppmana eller förmå en stat att använda kärnvapen.
– Det finns stora påtryckningar från industrin som tjänar mångmiljonbelopp på kärnvapen, men avtalet träder i kraft när 50 stater undertecknat och kommer då att skapa en ny internationell norm. Just nu har tio stater ratificerat avtalet och vi har mycket kvar att göra, men vi kommer fortsätta att arbeta för nedrustning till den dag då alla kärnvapen är eliminerade, avslutar Andreas.