Samtal om kärnvapen: Hot och risker – Var är riskerna störst?

Följande samtal är en del i samtalsserien ”Samtal om kärnvapen: hot och risker” som är skapad av Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning. I det första avsnittet får du lyssna till Gabriella Irsten, Svenska Freds, och Lars Ingelstam, Svenska Pugwash som diskuterar vilka konflikter i världen idag som har en inneboende risk för att kärnvapenhotet skulle kunna bli allvar.