Domedagsklockan, 2 minuter till midnatt

Idag släppte Bulletin of Atomic Scientists sin nya beräkning för hur nära vi är en global katastrof. Det visar sig att enligt deras analys är vi står kvar på endast 2 minuter från domedagen, då de satte sin legendariska ”Doomsday Clock” på 23:58. Det är en symbolisk klocka som visar hur nära vi är en global katastrof, så som kärnvapenkrig.

Klockan ställs in efter en säkerhetspolitisk och forskningsbaserad analys av forskarna på Bulletin of Atomic Scientists. Vi vet och forskarna på Bulletin of Atomic Scientists vet, att så länge kärnvapen existerar ökar risken för att de kommer att användas. För varje dag. Till slut tar turen slut och katastrofen är ett faktum.

Samtidigt som forskare drar denna slutsats om kärnvapenhotet gör utredaren Lars-Erik Lundin en helt annan slutsats. I sin rapport om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till FN:s kärnvapenkonvention, TPNW gör han en säkerhetspolitisk analys av konventionens konsekvenser som helt missar en stor del av vad begreppet säkerhet innebär. I en blogg som vi skrev igår tog vi upp denna bristande säkerhetspolitiska analys som ignorerar begreppen mänsklig säkerhet och kärnvapnens roll i internationell humanitär rätt. Lundins säkerhetspolitiska analys bygger på staters suveränitet, försvar av territoriet och kärnvapenavskräckning.

Kärnvapen är ett av de största hoten mot mänskligheten idag och Doomsday Clock stärker denna analys. Sverige måste ta tydligare avstånd från dessa massförstörelsevapen och inte ställa sig bakom Lundins analys av kärnvapenavskräckning som en stabiliserande faktor som Sverige inte får kritisera eller ta avstånd från. FN:s kärnvapenkonvention är en av de viktigaste insatserna på flera decennier för avspänning, nedrustning och att ett land som Sverige inte omedelbart ansluter sig till detta är en oroväckande utveckling av Sveriges utrikespolitik. Det är dags att Sverige ställer sig på rätt sida historien och förkastar kärnvapen fullständigt genom att även om det blir obekvämt vänder massförstörelsevapnen ryggen.