Sjukvårds- och folkälsoorganisationer i upprop om att avskaffa kärnvapen

Världens sjukvårds- och folkhälsoorganisationer uppmanar till ett omedelbart slut på kriget i Ukraina och lyfter fram det akuta behovet av att förebygga en kärnvapenupptrappning.

Vi som representerar läkare, vårdpersonal och medicinstudenter världen över kräver ett omedelbart vapenstillestånd och att all invaderande och ockuperande militär styrka dras tillbaka, samt att det genast förhandlas om ett slut på kriget i Ukraina. Den akuta och växande faran för upptrappning med kärnvapen måste vändas och kärnvapenkrig måste förhindras genom ett omedelbart avskaffande av kärnvapen.

En humanitär kris har redan uppstått. Det är de civila som lider mest av kriget och dess långsiktiga konsekvenser. Vi oroas djupt av rapporterna om attacker på hälsopersonal och sjukhus i Ukraina. Sådana attacker är ett brott mot mänskligheten. Skyldigheten att skydda hälsopersonal och dess institutioner skyddas av Genèvekonventionerna och har accepterats av all världens länder. Vi kräver att alla parter i konflikten respekterar alla hälsoarbetares neutralitet, vilka gemensamt delar skyldigheten att skydda liv och ge behovsanpassad vård till alla, utan att behöva känna rädsla eller partiskhet. Alla sårade och skadade som har behov av vård måste få tillgång till läkarvård.

Alla Ukrainas 15 verksamma kärnkraftverk och det högaktiva radioaktiva avfallet som förvaras i deras närhet innehåller enorma mängder farligt och långlivat radioaktivt material. En direkt attack, via cyber eller fysisk skada, inklusive stopp i el- och vattentillförsel, riskerar både bränder och explosioner vilka kan orsaka en radiologisk katastrof över hela Eurasien. Krigets båda sidor måste säkerställa alla nukleära faciliteters säkerhet och de får aldrig vara mål för attacker.

Såsom WHO har konstaterat är kärnvapen ett av det största omedelbara hotet mot mänsklig hälsa. De är skapade för att orsaka den sista epidemin, mot vilken det inte finns någon behandling.

Ryssland och de andra fyra permanenta staterna i FN:s säkerhetsråd, tillika kärnvapenmakter, uttalade så sent som i januari att ett kärnvapenkrig inte kan vinnas och aldrig får utkämpas. Även ett ”begränsat” kärnvapenkrig i en region kan orsaka en global katastrof. Ryssland och Nato måste uttryckligen avvisa all användning av kärnvapen i det pågående kriget i Ukraina.

En kärnvapenkatastrof kan endast förhindras genom att alla kärnvapen avskaffas. Därför uppmanar vi alla länder att ansluta till och implementera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW).

Internationella organisationer som står bakom är:

 • International Federation of Medical Student Associations (IFMSA) envisions a world in which medical students unite for global health and are equipped with the knowledge, skills and values to take on health leadership roles locally and globally. Founded in 1951, it is one of the world’s oldest and largest student-run organizations. It represents, connects and engages a network of 1.3 million medical students from 145 national member organizations in 134 countries.
 • International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) is a federation of health professional organizations in 56 countries dedicated to the eradication of nuclear weapons (Nobel Peace Prize 1985).
 • World Federation of Public Health Associations (WFPHA) is an international federation of 130 national and regional public health associations, representing 5 million public health professionals worldwide. WFPHA is the only worldwide professional society representing and serving the broad field of public health internationally.
 • World Medical Association (WMA) is an international organization representing physicians, with 115 national member organizations and thousands of associate members worldwide.

Vi svenska organisationer står också bakom detta upprop:

 • Sveriges Läkarförbund
  Sveriges läkarförbund är ett fack- och professionsförbund för alla läkare under hela karriären. Vi samlar över 56 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.
 • Svenska Läkare mot Kärnvapen
  Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens humanitära konsekvenser. Föreningen har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Svenska Läkare mot Kärnvapen grundades 1981 och har ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.
 • IFMSA Sweden
  IFMSA-Sweden är en ideell förening som verkar för fred och förbättrad hälsa såväl lokalt som globalt samt syftar till att konstruera ett nätverk mellan världens alla vårdstudenter. Vi tillhör och arbetar nära International Federation of Medical Students’ Associations som finns representerat i ett 100-tal länder med runt 1,3 miljoner medlemmar.

Läs uttalandet i sitt original här: Health statement Ukraine March 2022