Läkare mot Kärnvapen har en ny ordförande!

På vårt årsmöte i januari valdes Vendela Englund Burnett, allmänläkare, till ny ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen. Hon tar över efter Åsa Lindström, akutläkare, som hade posten i två år. Vi ställde ett par frågor för att lära känna Vendela Englund Burnett och ta reda på vart hon vill ta föreningen under sitt ordförandeskap.

Berätta om dig själv!

– Jag är bosatt i Karlstad, men kommer från en liten by i Finnskogen i Värmland. Mina första minnen är från sjukstugan där jag ofta låg, så att jag skulle bli distriktsläkare var nog självklart för mig redan innan jag började skolan. Som distriktsläkare har jag jobbat i glesbygd och storstad, som chef för primärvården i Värmland, i sjukvårdsledningen och jag har även drivit vårdcentral inom Praktikertjänst.

Vad väckte ditt intresse för kärnvapenfrågan och varför valde du att engagera dig i SLMK?

– Jag har alltid sett det som självklart att en ska göra det en kan för att förbättra världen och att använda de resurser en har. När IPPNW och SLMK bildades var det naturligt att engagera sig och jag blev medlem tidigt efter det att SLMK grundades 1981. Det gav möjlighet att i kraft av sin profession arbeta mer effektivt, ge tyngd åt argumenten, öppna dörrar och få tillgång till fora och öron som annars kanske inte lyssnat.

Du har varit väldigt aktiv som medlem genom åren. I vårt jubileumsnummer berättade du till exempel om dina studier av hälsokonsekvenserna i områden med stora radioaktiva utsläpp i Ryssland. Vad har varit mest givande med att vara en del av SLMK hittills?

– Det mest givande är bekräftelsen på att människor i allmänhet vill väl och att vi kan få saker gjorda när vi slår ihop våra olika erfarenheter och kompetenser. Och att uppleva samhörighet och kreativ beslutsamhet hos de kärnvapenöverlevare och kollegor från hela världen jag träffat: i Hiroshima, i Genève, i Sibirien, från Kazakstan, Hanford, och så vidare. Rent personligt är det ett privilegium att vara del av det energiflöde som engagerade människor ger.

Det har också varit något trösterikt att prata med en atomminister här, en president eller general där, uppleva kontakt och dialog och få påminnas om att de också är kännande människor.

Vad kommer du att fokusera på som ordförande? Vad ser du mest fram emot att jobba med?

– Att vi ska fortsätta vara Läkare Mot Kärnvapen och utnyttja vår kraft optimalt. Att fortsätta utveckla våra arbetsformer i en föränderlig värld. Vi uträttar otroligt mycket, men jag skulle vilja hitta arbetsformer som kan inkludera fler medlemmar. Jag ser fram emot samtal med våra anställda, för att sedan kunna jobba där min kompetens gör mest nytta. Jag ser även fram emot dialog med politiker och andra makthavare samt att återuppta det internationella arbetet med våra kollegor inom IPPNW och andra.

Det viktigaste konkreta målet i Sverige är att få regeringen att skriva på och ratificera FN:s konventionen om förbud mot kärnvapen. Ett annat är folkbildning om kärnvapen – där vår nya vårdkapacitetrapport kan vara ett verktyg.

Var ser du Svenska Läkare mot Kärnvapen om fem år?

– Att vi lyckas vara en fortsatt stark och trovärdig röst och det självklara valet när kärnvapen på diskuteras. Jag ser också att det behövs en ny folkbildningsinsats, eftersom allmänhetens kunskap om kärnvapen tyvärr är låg. Det är en stor utbildningsinsats som krävs och jag tror att ingen annan än SLMK kommer att göra den.

Stort grattis Vendela och lycka till!