Pressmeddelande: 8 AV 10 VILL ATT REGERINGEN ARBETAR FÖR ETT FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN

8 av 10 svenskar anser att regeringen bör arbeta för ett förbud mot kärnvapen. Detta enligt en opinionsundersökning utförd av Ipsos på beställning av Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Vi ser i vår allt osäkrare omvärld hur kärnvapenstaterna investerar miljardbelopp i sina kärnvapenarsenaler och inte visar några tecken till nedrustning. Om kärnvapen kommer till användning finns det ingen beredskap för att hantera denna humanitära katastrof. Ett globalt förbud mot kärnvapen, på basis av att kärnvapen aldrig under några omständigheter får användas igen, skulle ytterligare öka pressen på kärnvapenstaterna att överge sina kalla kriget-doktriner från och nedrusta. Den tydliga signalen till regeringen från svenska folket måste regeringen agera på omgående.

Vi ville visa regeringen och utrikesminister Wallström att svenska folket vill se ett aktivt svenskt arbete för ett globalt kärnvapenförbud. Läget är allt mer akut och det internationella samfundet är för tillfället i en fas där ett aktivt svenskt agerande skulle betyda mycket, säger Svenska Läkare mot Kärnvapens ordförande Andreas Tolf.

För snart två veckor sedan avslutades den andra sessionen av den öppna arbetsgruppen i FN i Genève om ”Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations” där majoriteten av världens stater uttryckt att ett förbud mot kärnvapen behövs och att det existerar ett tomrum i regelverken kring kärnvapen. Mycket tyder på att arbetet med att förhandla fram ett avtal kan ske redan under 2017. 127 länder har redan uttryckt att de är redo att börja förhandla om ett förbud mot kärnvapen genom att skriva under den humanitära utfästelsen. Sverige har ännu inte tagit ställning i frågan utan hänvisar till den återuppstartade nedrustningsdelegationens arbete.

Att flera stater nu uppmärksammar att ett förbud mot kärnvapen är avgörande för en kärnvapenfri värld är en stor framgång. Vi hoppas nu att regeringen följer svenska folkets önskan och de internationella strömningarna, men kan samtidigt beklaga att dröjsmålet medförde att Sverige hamnade utanför de kritiska diskussionerna i Genève, menar Svenska Läkare mot Kärnvapens projektledare Clara Levin som var på plats i Genève.

Sverige bör snarast ta ställning för ett kärnvapenförbud och ansluta sig till den majoritet av stater som menar att kärnvapen bör olagligförklaras, som ett viktigt steg i arbetet för en kärnvapenfri värld. Helt enligt svenska folkets vilja.