Svagt stöd för kärnvapen I Belgien

Belgien är ett av fem Natoländer med amerikanska kärnvapen utplacerade på sin mark. I förra veckan (16 januari) hölls en rafflande omröstning i det belgiska parlamentet som visade hur bräckligt stödet för dessa kärnvapen är bland landets folkvalda.

Innan jul röstade utrikesutskottet i det belgiska parlamentet igenom en resolution som kräver en plan för att ta bort de amerikanska kärnvapnen från landets mark. Det rör sig om cirka 20 stycken B61-bomber som finns vid flygbasen Kleine Brogel. Motionen från utrikesutskottet ansåg även att Belgien bör gå med i FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.

Omröstningen i det belgiska parlamentet skedde i slutet av förra veckan och landade till slut i ett nej till motionen. Men det var mycket jämnt. Belgiska medier har rapporterat om hur USA och Natos högkvarter varit ”mycket oroliga” och satt rejäl press på belgiska folkvalda politiker att säga nej till motionen.

Röstresultatet med 74 röster emot och 66 för visar hur svagt stödet för amerikanska kärnvapen är bland de belgiska folkrepresentanterna. Förra året genomfördes en opinionsundersökning i Belgien där 64 procent av de svarande ansåg att landet bör skriva under FN:s kärnvapenförbud. Endast 17 procent var emot.

Utvecklingen i Belgien är ett uttryck för att folket och de folkvalda säger nej till massförstörelsevapen, och att detta förr eller senare kommer att få effekt.

Vill du läsa mer? Brittiska Independent har en längre artikel på engelska här.