Bokmässan 25/9 2021: Ökar risken för kärnvapenkrig?

På Globala torget på Bokmässan anordnar vi i år ett samtal mellan vår styrelseledamot Gunnar Westberg och Ingela Mårtensson om risken för kärnvapenkrig ökar. Samtalet går att följa live samt på plats på Världskulturmuseet i Göteborg.

Datum och tid: 25 september kl. 13.00-13.30

För 50 år sedan antog FN Icke-spridningsavtalet (NPT). Då förband sig kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen göra sig av med alla kärnvapen. Trots det utvecklas nya, mindre och mer effektiva vapen.
I Natos kärnvapenstrategi talas om nödvändigheten av kärnvapenavskräckning och ”nuclear sharing”, vilket innebär att medlemsländer utan egna kärnvapen dras in i planeringen av kärnvapen. Sverige har ett allt närmare samarbete med Nato, som en av dess viktigaste partners.
Sverige har under lång tid verkat avskaffandet av kärnvapen – hur vill Sverige fortsätta detta arbete?
Medverkande: Ingela Mårtensson, Gunnar Westberg
Moderator: Anita Wahlberg
Arrangör: Kvinnor för fred och Svenska Läkare mot kärnvapen