Läkarförbundet välkomnar TPNW

Läkarförbundet välkomnar ikraftträdandet av FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen och ställer sig bakom World Medical Associations policy om förbudet.

Läs mer på Läkarförbundets hemsida.

Läs World Medical Associations policy.