USA: Uppdaterad doktrin om kärnvapenanvändning skapar oro

Nyligen presenterade USA för första gången på flera år en uppdaterad doktrin för användning av kärnvapen: “Nuclear Operations Doctrine”. Dokumentet lades initialt upp på Joint Chiefs of Staffs hemsida men togs snabbt ned igen.

Federation of American Scientists hann emellertid ladda ned dokumentet. Doktrinen visar mer öppet än tidigare hur USA planerar kring användning av massförstörelsevapen.

Dokumentet innehåller flera oroväckande delar

–> “Using nuclear weapons could create conditions for decisive results and the restoration of strategic stability. Specifically, the use of a nuclear weapon will fundamentally change the scope of a battle and create conditions that affect how commanders will prevail in conflict.”

–> ”A nuclear weapon could be brought into the campaign as a result of perceived failure in a conventional campaign, potential loss of control or regime, or to escalate the conflict to sue for peace on more favorable terms.”

Under rubriken “If deterrence fails” anger doktrinen att “US nuclear forces provide the means to apply force to a broad range of targets in a time and manner chosen by the President. Nuclear forces are prepared to execute preplanned options, adaptively planned options, or a combination of options to achieve national security objectives prescribed by the President.”

–> Kapitlet “Planning and targeting” inleds med följande citat av Herman Kahn: “My guess is that nuclear weapons will be used sometime in the next hundred years, but that their use is much more likely to be small and limited than widespread and unconstrained.”

Idén om det ”begränsade” kärnvapenkriget har diskuterats i koppling till Indien och Pakistan, läs mer här: https://slmk.org/nyheter-press/klimatkonsekvenser-av-karnvapenkrig-mellan-indien-och-pakistan/

Hermann Kahn sägs vara inspirationen bakom karaktären Dr. Strangelove i filmen av Stanley Kubricks med samma namn.

Vad betyder doktrinen?

Jeffrey Lewis, chef för East Asia Nonproliferation Project vid Middlebury Institute of International Studies, kommenterade den uppdaterade doktrinen så här:

“The United States plans to use nuclear weapons in a broad range of scenarios and against a broad range of targets even when conventional weapons would work as well or better (…) The [document] makes clear that remains the case, referencing ‘a broad range of targets’ for nuclear forces and talking about the importance of using nuclear weapons for war termination.”

Doktrinen leder till flera följdfrågor. Delar allierade stater USA:s bild av när och hur kärnvapen ska användas?

Frågan är även relevant för Sverige. Försvarsmakten skriver i sitt remissvar om FN:s kärnvapenförbud att samarbeten med ”parallell nukleär verksamhet” kommer påverkas negativt om Sverige tillträder konventionen och att samarbete med ”indirekt koppling till nukleära förmågor” eller av “dubbelanvändningsnatur” hittills inte varit uteslutna för Försvarsmakten. Vad innebär detta i koppling till USA:s doktrin? Vilket slags användning av kärnvapen avses här?

Doktrinen bekräftar att kärnvapen inte kan ses som abstrakta schackpjäser. Kärnvapen måste därför förbjudas genom folkrätten så som andra massförstörelsevapen. FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen utgör ett sådant förbud vilket Sverige som kärnvapenfri stat bör stödja.