PRESSMEDDELANDE: USA BACKAR ÅTERIGEN FRÅN TIDIGARE LÖFTEN OM NEDRUSTNING

I helgen rapporterade The Japan Times att USA backar från tidigare löften om nedrustning inom Icke-spridningsavtalet om kärnvapen, NPT. NPT har sedan 1970 hållit kärnvapenspridningen i schack och kallas alltjämt hörnstenen för kärnvapennedrustning. NPT är det avtal som de allra flesta håller högst av alla kärnvapenrelaterade avtal, inte minst för den nästintill totala anslutningen av stater, 191 av världens stater är idag anslutna. NPT:s artikel VI manar till förhandling om nedrustning i god anda och ligger till grund för bland annat den nyligt antagna FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

Det var i samband med en resolution i FN:s generalförsamling som USA, en nära allierad till Japan vägrade gå med på referenser till NPT:s nedrustningsartikel VI samt de tidigare åtaganden om nedrustning som USA gått med på under NPT:s översynskonferenser 1995, 2000 och 2010. De kallade tidigare åtaganden för utdaterade och hänvisade till det aktuella säkerhetsläget.

– Detta är ett stort steg bakåt för vår gemensamma säkerhet, säger Andreas Tolf ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen. NPT har varit en garant för nedrustningsåtaganden av de fem permanenta staterna i säkerhetsråden tillika de erkända kärnvapenmakterna inom avtalet (USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike). Vi vet att om ett kärnvapen används följer en omedelbar humanitär katastrof och världens befolkning har inte råd att betala det pris som nu president Trump hotar med.

Men det var inte bara gällande NPT som USA backade utan även det fullständiga provstoppsavtalet, CTBT från 1996. Trump menade att eftersom han inte har för avsikt att ratificera detta avtal kommer han inte heller uttala några krav på Nordkorea att göra det.

– Dessa nya rapporter tillsammans med att de tidigare aviserat att lämna det viktiga bilaterala INF-avtalet är extremt oroväckande. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har tidigare anklagats för att underminera NPT men det verkliga hotet mot nedrustningen kommer uppenbarligen från USA, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

I tider av ökad osäkerhet, hot om användning av massförstörelsevapen är det extra viktigt att stater som Sverige står upp och tar ställning för nedrustning, mot upprustning och hot. Detta är ett oacceptabelt steg tillbaka från USA som riskerar efterföljande steg från Ryssland och andra kärnvapenstater som idag upprustar sina kärnvapenarsenaler till mångmiljardbelopp. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är det enda logiska steget för Sverige att ta idag, det är uppenbart att kritikernas hänvisning till samverkan med kärnvapenstaterna inom NPT inte har någon bäring eller långsiktighet.