Svenska Läkare mot Kärnvapen välkomnar att Nya START förlängs

Svenska Läkare mot Kärnvapen välkomnar förlängningen av nya START vilket nyligen bekräftades. Avtalet som riskerade att löpa ut 5 februari i år slöts 5 februari 2010 i Prag mellan USA och Ryssland och begränsar antalet strategiska kärnvapen som de båda staterna får inneha.

Svenska Läkare mot Kärnvapen välkomnar förlängningen av nya START vilket nyligen bekräftades. Avtalet som riskerade att löpa ut 5 februari i år slöts 5 februari 2010 i Prag mellan USA och Ryssland och begränsar antalet strategiska kärnvapen som de båda staterna får inneha.

– Att nya START förlängs är självfallet välkommet, inte minst för det symbolvärde avtalet har för dialog och diplomati mellan världens största kärnvapenmakter. Men vi får inte låta oss nöjas med detta, nya START är inte mycket mer än en förlängning av status quo och endast effektfullt i att hindra att bakslag för nedrustning sker, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Trumpadministrationen gjorde inte mycket för att säkerställa att avtalet skulle förlängas utan inledde istället fruktlösa ansträngningar att få med Kina i avtalet istället. Att president Biden prioriterar att få nya START på plats såhär tidigt är ett positivt tecken inför översynskonferensen av icke-spridningsavtalet som väntas äga rum i augusti i år.

Sedan de båda kärnvapenstaterna slöt nya START 2010 har såväl USA som Ryssland spenderat miljarder dollar varje år på att modernisera och utveckla sina kärnvapen. Samtidigt har världen gått samman och förhandlat, och trätt ikraft ett avtal som förbjuder kärnvapen.

– Att den bilaterala nedrustningen är så beroende av att rätt person är på rätt plats är ett skrämmande bevis på hur skör kärnvapenordningen är. Medan världen har kämpat för att bekämpa viruset SARS-CoV-2 har det blivit skrämmande uppenbart att världen inte är förberedd för varken en pandemi eller en kärnvapenkatastrof. Om ett kärnvapen skulle användas finns det ingen stat, ingen internationell organisation som skulle kunna hantera den humanitära katastrof som skulle uppstå, säger David Victorin, vice ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

– Vi kan inte låta de nio kärnvapenstaterna fortsatt hålla världen gisslan, med ett globalt förbud mot kärnvapen på plats i det internationella rättssystemet behöver vi istället se ett ökat antal anslutande stater för att stärka normen mot innehav, användning och hot om användning av kärnvapen. Det är ett moraliskt och humanitärt imperativ, säger David Victorin, vice ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

 

Kontakt och frågor
Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

David Victorin, vice ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-7283426,
david.victorin@slmk.org

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen verkar för att kärnvapen ska förbjudas och avskaffas. Föreningen tilldelades Nobels fredspris 1985, tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen. 2017 mottog organisationen återigen Nobels fredspris som en av medlemmarna i den globala styrgruppen för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) för arbetet med FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Föreningen har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.