Uttalande: Regeringen missar ett viktigt steg för nedrustning

Vi kommenterar regeringsförklaringen och anser att regeringen missar ett viktigt steg för nedrustning.

Igår i regeringsförklaringen sa statsminister Stefan Löfven att ”hotet från kärnvapen är en global ödesfråga. Stockholmsinitiativet är ett tongivande politiskt initiativ för kärnvapennedrustning. Regeringen verkar för tydliga framsteg i FN:s arbete med icke-spridning och nedrustning av kärnvapen.”

Det regeringen missar att nämna, är att FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är just det, ett verktyg för ”tydliga framsteg i FN:s arbete med icke-spridning och nedrustning av kärnvapen”.

Medan Stockholmsinitiativet kan fylla en viktig funktion för steg på vägen till en lyckad översyn av icke-spridningsavtalet, ifrågasätter initiativet inte kärnvapnens existens och kräver inte några framsteg i kärnvapennedrustningen. Där spelar det senaste tillskottet i FN:s verktygslåda, konventionen om förbud mot kärnvapen, en viktig roll. Konventionen ifrågasätter kärnvapnens existens och pressar effektivt staterna i en riktning mot total nedrustning, inte minst genom att blottlägga och undanröja kärnvapenavskräckningen. Därför är det viktigt att Sverige kompletterar det stegvisa riskreduceringsarbetet i Stockholmsinitiativet med ett medlemskap i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, för att både arbeta riskreducerande men också samtidigt avskaffa kärnvapenavskräckningen och ifrågasätta kärnvapnens existens.