Uttalande: Läkare kräver stopp för attacker mot kärnanläggningar

International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, vädjar till alla länder som skrivit på Icke-spridningsavtalet, NPT, att kräva förbud mot och stopp på alla attacker och hot mot alla kärntekniska anläggningar, samt kräva att IAEA ges fullt tillträde till alla anläggningar.

Frågan har blivit akut då krig nu för första gången pågår runt kärnkraftverk samtidigt som det saknas internationella regler om säkerhet runt kärnanläggningar i krig. Haveri med oöverskådliga och långvariga effekter på liv och hälsa riskeras inte bara genom direkta attacker utan sådant som elavbrott, störd vattenkylning, sabotage , IT-attacker eller brist på kompetens. För att inte riskera detta krävs generellt förbud mot attacker mot eller runt alla kärnanläggningar.

IPPNW vädjar därför till länderna inom NPT som nu är samlade i New York att agera för ett sådant förbud.