Kallelse och motionsstopp årsmöte 26 november

Välkommen på föreningens årsmöte den 26 november 2022! Observera datumet.

När: 26 november 2022
Tid: 14.00
Plats: Norrtullsgatan 45, Stockholm

Motionsstopp är enligt stadgan 8 veckor innan årsmötet. Skicka motioner till info@slmk.org senast den 1 oktober. Motionstiden är nu över och motioner som inkommer efter 1 oktober kommer ej att behandlas.

Mer information kommer längre fram.

För frågor, kontakta info@slmk.org

Dokument

Stadgar

Valberedningens förslag till ny styrelse

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Årsredovisning 2021-2022 inkl revisionsberättelse

Motioner

Proposition om stadgeändring första läsningen