Pressmeddelande: Samtalen I Hanoi: Fredspristagare vill se bindande löften

Den 27-28 februari möts Donald Trump och Kim Jong-un i Hanoi, Vietnam. Mötet äger rum drygt ett halvår efter de historiska samtalen mellan Trump och Jong-un i Singapore i juni 2018. Singaporemötet ledde till en överenskommelse med övergripande målsättningar om fred och nedrustning på den koreanska halvön. Men det har inte lett till några konkreta framsteg.

– Vi välkomnar den fortsatta dialogen mellan Trump och Jong-un och lägger stor vikt vid att diplomatiska samtal förs. Men fler foton på handskakningar kommer inte att göra vår värld säkrare när hotet om en kärnvapenkatastrof ökar. Samtalen i Hanoi behöver leda till konkreta steg. Vi vill se den koreanska halvön fri från kärnvapen med hjälp av internationell rätt, säger Jan Larsson, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Vietnam, som står värd för samtalen mellan Trump och Jong-un, är ett av de 122 länder som sommaren 2017 röstade fram FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen och är även statspart till konventionen. Men flera andra viktiga avtal om kärnvapen hotas idag. USA och Ryssland lämnade nyligen INF-avtalet om medeldistansrobotar och USA försöker få europeiska stater att lämna Iranavtalet. Nya START mellan Ryssland och USA som begränsar antalet strategiska kärnvapen kan avslutas 2021 om länderna inte väljer att förlänga det.

– FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen blir ännu viktigare nu när andra avtal hotas. FN-konventionen erbjuder konkreta instrument i form av verifikationsmekanismer, säkerhetskontroller, och ramverk för nedrustning. Vi måste få fler stater att ansluta till multilaterala samtal för att förhindra fler upprustningsspiraler, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Tidigare försök till hållbara lösningar mellan Nordkorea, USA och andra stater har misslyckats. 1994 slöt USA och Nordkorea ett avtal där USA utlovade ersättningsenergi till Nordkorea mot att landet stoppade sitt kärnprogram. Avtalet sprack efter några år och det gjorde även de efterföljande sex-partssamtalen mellan Nordkorea, Sydkorea, USA, Japan, Kina och Ryssland som Nordkorea lämnade 2009.

Svenska Läkare mot Kärnvapen sitter i den internationella styrelsen för kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som 2017 tilldelades Nobels fredspris. Inför mötet mellan Trump och Jong-un i Singapore 2018 lade ICAN fram en rad konkreta steg som länderna behöver ta.

– Om det blir några konkreta åtaganden från Hanoi så behöver dessa skyddas för att inte falla samman. Vi förespråkar FN:s kärnvapenförbud för att multilateralt hantera frågor om kärnvapennedrustning. På kortare sikt ser vi att USA och Nordkorea måste ratificera provstoppsavtalet mot kärnvapentester så snart som möjligt. Nordkorea måste också gå med i icke-spridningsavtalet NPT som landet lämnade 2003, och såväl Nordkorea som USA behöver leva upp till sina skyldigheter att nedrusta enligt NPT:s artikel 6, säger Jan Larsson.

Kontakt:

Jan Larsson, ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen
Jan.larsson@slmk.org
Tel: 072-566 87 25

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Josefin.lind@slmk.org
Tel: 073-803 05 07

På plats i Hanoi för ICAN:
Akira Kawasaki, Peace Boat
Tel: +84-796 258 788