Pressmeddelande: Sveriges tyngsta röster kräver att Sverige ansluter sig till kärnvapenförbud

Svenska Läkare mot Kärnvapen publicerar idag på GP tillsammans med 18 andra viktiga organisationer och flera individer en uppmaning till Sveriges regering att signera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Vi har koordinerat detta arbete och inkluderat några av de tyngsta rösterna i Sverige har idag när det kommer till miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter, global utveckling och humanitärt arbete.

Vi är väldigt glada och stolta över att se en så stor uppslutning kring vårt upprop till försvar för arbetet för en kärnvapenfri värld och de mänskliga värdena, säger Andreas Tolf ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Viktiga organisationer och individer som Svenska Röda Korset, Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan, Thomas Hammarberg och Amnesty International Sverige bidrar med sina olika perspektiv och målgrupper vilket ger stor tyngd till kravet om att Sverige fortsatt ska vara en humanitär stormakt och verka för en kärnvapenfri värld.

FN:s konvention om kärnvapenförbud har blivit förvånansvärt kontroversiellt i Sverige. Att verka för en kärnvapenfri värld har varit en självklarhet för de allra flesta och att Sverige är ett viktigt land i detta arbete har sett som naturligt. Att riksdagspartier och debattörer nu går ut och ifrågasätter denna mångåriga självklarhet är inte bara förvånande utan även oroande, säger Josefin Lind generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen

FN-konventionen som inte stöds av kärnvapenstaterna förväntas få stor normativ effekt och sätta stor press på kärnvapenstaterna att fullfölja sina löften om nedrustning. Det är också en viktig markering från de kärnvapenfria staterna att de inte längre tolererar nonchalansen hos kärnvapenstaterna. Hotet och konsekvenserna som kärnvapnen utgör drabbar alla, inte bara de nio stater som vidmakthåller sina arsenaler av detta massförstörelsevapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen har arbetat outtröttligt i över 30 år för att genom medicinsk vetenskap argumentera i det nödvändiga med total avrustning av kärnvapen och att vi i dag har en FN-konvention som förbjuder kärnvapen är ett stort och viktigt steg, säger Andreas Tolf ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.