PRESSMEDDELANDE: VILL RYSSLAND ÅTERSTARTA KÄRNVAPENKAPPRUSTNINGEN?

Svenska Läkare mot Kärnvapen tar med bestörtning emot nyheten att Ryssland avser att öka sin kärnvapenarsenal med 40 interkontinentala missiler.

Detta innebär att Ryssland går emot den starka opinionen mot kärnvapen. En majoritet av världens länder gick vid konferensen inom icke-spridningsavtalet om kärnvapen (NPT) vilken nyligen avslutades samman i en utfästelse om att arbeta för ett förbud mot kärnvapen.

Militärt har Rysslands beslut ingen betydelse. Kärnvapen är militärt oanvändbara. Ryssland och USA har förmåga att förinta varandra och hela den mänskliga civilisationen. För detta behövs inte flera kärnvapen. Kärnvapenkrigets vinter skulle kunna innebära att de människor som överlever kärnvapenkriget i stället svälter ihjäl. Vi kräver att USA och Ryssland nedrustar sina kärnvapenarsenaler och tar kärnvapnen ur högsta beredskap på sina interkontinentala missiler.

Natos expansion mot Rysslands gränser och Natos överlägsenhet i konventionella vapen är ingen ursäkt för kärnvapenupprustning.

Vill Ryssland återstarta spiralen av kärnvapenupprustning?