Kärnvapenexperter till Stockholm 13/6

Den 13 juni kommer tre av världens främsta kärnvapenexperter till Stockholm, Hans Kristensen från Federation of American Scientists och Grete Lauglo Østern från Norsk Folkehjelp och redaktör för Nuclear Weapons Ban Monitor och Dr Stuart Casey-Maslen som forskar och undervisar om folkrätt och nedrustning vid universitetet i Pretoria, för att prata om upprustning, utplacering av kärnvapen i Europa och möjligheter för nedrustning.

I mars 2023 släpptes den senaste rapporten av Nuclear Weapons Ban Monitor som i år är ett samarbete mellan Norsk Folkehjelp och Federation of American Scientist. Rapporten visar att även om det totala antalet kärnvapenstridsspetsar minskat något så har Indien, Kina, Nordkorea, Pakistan och Ryssland utökat och expanderat sina kärnvapenarsenaler. Även antalet stridsspetsar som är tillgängliga för användning ökar.

-Denna ökning är oroande och fortsätter den trend som startade 2017. Om detta inte upphör kommer vi snart att se en ökning även av det totala antalet kärnvapen i världen, för första gången sedan kalla kriget, säger Grethe Lauglo Østern från Norsk Folkehjelp.

Det finns dock ljusglimtar. Antalet stater som gått med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen ökar och avtalet stärks ytterligare. En viktig milstolpe var det första statspartsmötet som hölls i Wien i juni 2022, där en deklaration och en första handlingsplan antogs. Nästa statspartsmöte kommer att hållas på FN i New York i slutet av november 2023.

På programmet står möten möten i riksdagen, med utrikesdepartementet, civilsamhället samt en forskningskonferens i Uppsala. Hans Kristensen, Grethe Lauglo Østern och Stuart Casey-Maslen finns tillgängliga för intervjuer den 13 juni.

Kontakt:
Clara Gullman Levin, kommunikatör, 073-928 82 96, clara.levin@slmk.org