Pressmeddelande: Svenska pengar fortsätter att finansiera kärnvapen

Medan risken för kärnvapenkrig är större än på mycket länge väljer svenska investerare att fortsätta finansiera kärnvapenindustrin. Däribland den statliga pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, som investerar en kvarts miljard kronor i kärnvapenbolag och därmed låter svenska pensioner bidra till den alltmer hotfulla kärnvapensituationen.

Ett år efter vår kartläggning av AP3 visar årets uppföljning att pensionsfonden fortfarande har innehav på närmare 228 miljoner kronor i två kärnvapenbolag, Honeywell International och Northrop Grumman, som båda utvecklar nya kärnvapen till Storbritannien och USA.

Idag släpps även en ny rapport av Don’t Bank on the Bomb, som visar att även storbanken SEB bidrar genom lån på cirka 3,5 miljarder kronor till två kärnvapenbolag, Airbus och BAE Systems. Genom sina investeringar möjliggör AP3 och SEB tillverkning, utveckling och testning av kärnvapen och bidrar till moderniseringen av kärnvapenstaternas arsenaler.

–Att svenska investerare fortsätter att stötta kärnvapenindustrin när risken för kärnvapenkrig är akut är djupt oetiskt och helt oacceptabelt. All form av finansiering av kärnvapen ökar risken för att de används. Det är oerhört farligt att legitimera massförstörelsevapen som sätter miljoner människoliv på spel. Vi kräver att AP3 och SEB genast avslutar alla investeringar i bolag som på något sätt kan kopplas till kärnvapen, säger Josefin Lind, generalsekreterare på Svenska Läkare mot Kärnvapen.

I januari 2021 trädde FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i kraft. Allt fler finansiella institutioner världen över avyttrar sina innehav och tar avstånd från kärnvapen med hänvisning till konventionen. Ett svenskt exempel är Länsförsäkringar, som i september 2021 uppdaterade sin investeringspolicy med en hänvisning till kärnvapenförbudet. Strax därefter, i början av 2022, sålde de av sitt sista aktieinnehav i ett kärnvapenbolag.

– Länsförsäkringar visar att det är möjligt att vara en kraft för nedrustning genom ansvarsfulla investeringar och starka investeringspolicys. Det är initiativ som så väl behövs just nu. AP3 och SEB borde inspireras av Länsförsäkringar istället för att spä på en hotfull situation, säger Josefin Lind, generalsekreterare på Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen uppmanar AP3 och SEB:

  • Att skyndsamt avyttra alla innehav och avsluta alla lån till bolag med koppling till kärnvapen
  • Att presentera en tydlig och transparent plan för när alla investeringar ska vara avslutade
  • Att anta investeringspolicys som hänvisar till FN-konventionen om kärnvapenförbud och tydligt tar avstånd från kärnvapen

Mer information:

Kommentarer till rapporten Risky Returns – Nuclear Weapons Producers and their Financers, december 2022

  • I rapporten redovisas ett aktieinnehav som Länsförsäkringar tidigare har haft i ett kärnvapenbolag. Enligt dialog med Länsförsäkringar såldes innehavet av i början av 2022 och bolaget står numera med på Länsförsäkringars exkluderingslista.
  • Rapporten redovisar inte AP3:s innehav, då summan inte uppnår rapportens tröskelnivå på en halv miljard US dollar.

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Michaela de Verdier, presskontakt Svenska Läkare mot Kärnvapen, 076-017 38 69, michaela.deverdier@slmk.org

Om oss

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska konsekvenser. Föreningen har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som en av medlemmarna i ICAN:s globala styrgrupp. SLMK har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org