Uttalande: Kina bidrar till kapprustningen i världen

I somras nåddes vi av nyheten från Federation of American Scientits (FAS) att Kina följer de övriga kärnvapenstaterna och utökar sin kärnvapenkapacitet i snabb takt. Enligt forskarna bygger de utskjutningsfält med upp till totalt 250 nya kärnvapensilos. Det är en logisk handling, i en tid av upprustning och oroande att Kina som tidigare hållit sig till en ”minimal avskräckning” nu jagar ikapp med övriga kärnvapenstater i kapprustningen.

Kina har varit part i icke-spridningsavtalet, NPT, sedan 1992. Deras agerande riskerar att underminera hela avtalet som bygger på att inga icke-kärnvapenstater skaffar kärnvapen mot att alla kärnvapenstater förhandlar om nedrustning. Om icke-spridningsavtalets översynskonferens, som är planlagd till början av 2022, inte kommer framåt i nedrustningen utan domineras av kärnvapenstaternas kapprustning riskeras inte vilket avtal som helst, utan det starkaste åtagandet kärnvapenstaterna har för total nedrustning av kärnvapen.

Kärnvapenstaterna visar med all önskvärd tydlighet att de inte har någon som helst intention att nedrusta sina arsenaler. Kina riskerar inte bara att spä på kapprustningen utan även skapa incitament för fler stater att skaffa kärnvapen, eftersom kärnvapenstaterna framställer dessa vapen som åtråvärda.

I tider av globala pandemier och naturkatastrofer är det ofattbart oansvarigt av kärnvapenstaterna att äventyra framtiden för människor, miljö och vår planet. Som läkare ser vi påfrestningen på hälso- och sjukvården varje dag och varje agerande som medvetet riskerar människors liv och hälsa är inget annat än oacceptabelt.

Medan Kina och övriga kärnvapenstater kapprustar har den kärnvapenfria världen gått samman i ett globalt förbud mot kärnvapen, genom FN:s konvention om förbud mot kärnvapen från 2017. Sverige har ännu inte anslutit sig till avtalet vilket har mött kritik från det svenska civilsamhället.

Det är tydligt att Sverige kan inte längre lita på att dialog och samverkan med kärnvapen kommer att leda till nedrustning. Eftersom det inte går att ha dialog och samverkan med en part som agerar i motsatt riktning och som inte delar ett gemensamt mål.