Just nu: FN har antagit ett historiskt kärnvapenförbud!

Vid FN:s högkvarter i New York antog staterna idag ett legalt bindande avtal som förbjuder kärnvapen. Fram till nu var kärnvapen det enda massförstörelsevapnet som inte var förbjudet genom ett internationellt avtal, trots dess katastrofala humanitära konsekvenser. Biologiska vapen förbjöds 1972 och kemiska vapen 1992.

– Idag har det internationella samfundet tydligt tagit avstånd från kärnvapen. Det är ett enormt framsteg. Kärnvapen är konstruerade för att förinta städer och civilbefolkning i en ofattbar omfattning, det är oacceptabelt, säger Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Ett jubel bröt ut i konferenssal 1 när avtalet antogs och känslorna i rummet var starka, inte minst på grund av närvaron av kärnvapenöverlevare. Många av dem har vigt sina liv för att bekämpa kärnvapen och har om och om igen vittnat om sina fasansfulla upplevelser.

– Överlevarnas närvaro påminner oss alla om varför vi är här. Det är fantastiskt att vi får uppleva detta tillsammans, att vi uppnått målet att förbjuda kärnvapen, säger Andreas Tolf, ordförande för Läkare mot Kärnvapen.

Över 140 stater har deltagit i arbetet med att förbjuda kärnvapen och civilsamhället har haft en stor närvaro på plats. Avtalet kommer att öppnas för signering vid FN i New York den 20 september 2017. Majoriteten av världens stater har nu tydligt markerat att kärnvapen inte är legitima eller åtråvärda. Kärnvapenstaternas bojkott av förhandlingarna visar att avtalet har potential att göra verklig skillnad och förändra internationella normer kring kärnvapen.

– Avtalet är starkt och generellt är vi otroligt nöjda. Nu har vi ett effektivt instrument att arbeta vidare med för att nå vårt yttersta mål, total eliminering av kärnvapen, säger Gabriella Irsten.

Avtalet förbjuder innehav och användning av kärnvapen, utveckling samt aktiviteter som skulle bidra till dessa. Det innehåller även internationella åtaganden om stöd till offer för kärnvapenanvändning.

Ända från början har arbetet för att förbjuda kärnvapen fått ett brett stöd från internationella humanitära organisationer, miljö-, freds- och nedrustningsorganisationer i mer än 100 länder. Betydande politiskt arbete och aktivism har skett runt om i världen, och många tusen har manifesterat, kontaktat representanter och pressat regeringar.

– Civilsamhället har varit centralt för att nå ett förbud mot kärnvapen. Över hela världen har människor mobiliserat sig och krävt att arbetet för en kärnvapenfri värld intensifieras, säger Andreas Tolf.

Sverige är det enda nordiska och ett av få europeiska länder deltagit i förhandlingarna.

– Utrikesminister Margot Wallström har visat sitt stöd för förhandlingarna och upprepade gånger talat om vikten av kärnvapennedrustning. Vi är glada över att Sverige har deltagit, även om vi önskar att de varit mer drivande i processen. Nu måste regeringen signera avtalet i september och ratificera det så snart som möjligt, säger Gabriella Irsten.

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är på plats vid FN i New York.