PRESS: Nobelpristagaren ICAN i möte med försvarsminister Peter Hultqvist

Idag träffar företrädare för ICAN, den internationella kampanjen för kärnvapen-nedrustning, försvarsminister Peter Hultqvist för att diskutera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Frågor som Sveriges samarbete med Nato, ickespridningsavtalet (NPT) samt hur kärnvapenkonventionen kan användas i såväl kärnvapenstater, paraplystater som i kärnvapenfria stater i arbetet för nedrustning, där Sverige som ett alliansfritt land kan ta en ledande roll, kommer att diskuteras.

Sverige borde inte tveka i frågan om att förbjuda det sista massförstörelsevapnet. I FN:s konvention om kärnvapenförbud står ingenting som hindrar att Sverige skriver på men om det är så att Sverige har militära samarbeten som innefattar massförstörelsevapen så är det något regeringen bör deklarera, säger Beatrice Fihn, chef för ICAN.

ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, tilldelades 2017 års Nobels fredspris för sitt arbete med att uppmärksamma kärnvapens humanitära konsekvenser och sina banbrytande insatser för att uppnå ett förbud mot kärnvapen i FN.

På mötet kl. 11 idag deltar ICAN:s chef Beatrice Fihn och ICAN:s experter från Nederländerna och Storbritannien samt representanter från svenska medlemsorganisationerna Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Vi är glada att försvarsministern tar sig tid att träffa oss då vi under en lång tid har bett om ett möte. Vi hoppas kunna fortsätta att ha en dialog med försvarsministern i framtiden och att vi kan reda ut alla missförstånd om kärnvapenförbudet och ett svenskt tillträde, säger Fihn.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och Svenska Läkare mot Kärnvapen driver ICAN i Sverige. ICAN samlar 468 organisationer i över 101 länder.