Press: Sverige ignorerar samtal om kärnvapennedrustning

FN bjuder in världens stater för att sätta kärnvapennedrustningen och ambitionen om en kärnvapenfri värld högst upp på agendan. Idag, måndag 27 november, börjar kärnvapenförbudets andra statspartsmöte och för första gången någonsin står Sverige utanför multilaterala diskussioner om kärnvapennedrustning. Läs vårt pressmeddelande.

FN bjuder in världens stater för att sätta kärnvapennedrustningen och ambitionen om en kärnvapenfri värld högst upp på agendan. Det är FN:s konvention om förbud mot kärnvapens andra statspartsmöte, vilket äger rum 27 november till 1 december på FN:s högkvarter i New York. Sveriges regering har meddelat att de inte tänker delta. För första gången någonsin står Sverige utanför multilaterala diskussioner om kärnvapennedrustning och det rimmar illa med regeringens uttalande om att Sverige även som Natoland kan arbeta för kärnvapennedrustning. Svenska Läkare mot Kärnvapen kommer att vara på plats och är besvikna på Sveriges agerande.

– Det är skamligt att Sverige står utanför och inte längre vill verka för en värld utan kärnvapen. Andra Natostater så som Norge och Tyskland deltar och menar att det är viktigt att hålla dialogen öppen och minska polariseringen. Sverige behöver ta sitt ansvar för fred och nedrustning och också närvara, säger Josefin Lind generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Under fem dagar på FN:s högkvarter i New York kommer statsparterna att följa upp den ambitiösa handlingsplan de enades om vid det första statspartsmötet, och ta nya steg framåt. Några av de viktigaste stegen från det första statspartsmötet var tillsättning av en internationell vetenskaplig expertgrupp som är rådgivande i avtalets progression; samt att en deadline på tio år sattes för de kärnvapenstater som går med i konventionen.

– Används kärnvapen kommer sjukvården att stå maktlös, därför arbetar vi för att avskaffa kärnvapen. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är det enda avtal som konsekvent förbjuder alla delar av kärnvapenutvecklingen inklusive innehav, användning och hot om användning. Det är absolut nödvändigt för alla stater att gå med i konventionen och arbeta för nedrustning, för mänsklighetens överlevnad. Sveriges beslut är under all kritik, säger Vendela Englund Burnett, specialist i allmänmedicin och ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen förstärker och implementerar andra avtal, så som icke-spridningsavtalet (NPT) och det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT).

Sverige deltog som observatör på det första statspartsmötet i Wien 2022.

Läs mer: Fakta om FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och statspartsmöten

Kontakt

I New York: Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07, josefin.lind@slmk.org

I Sverige: Vendela Englund Burnett, specialist i allmänmedicin och ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org