Pressmeddelande: 76 år efter Hiroshima och Nagasaki: En ny kapprustning stundar – nu måste Sverige agera

För 76 år sedan, klockan 08.15 den 6 augusti 1945, ödelades den japanska staden Hiroshima av en atombomb. Tre dagar senare mötte Nagasaki samma öde. Samtidigt rör sig kärnvapenstaterna mot en ny kapprustning, trots att vi med facit i hand vet vilket enormt lidande och förödelse de två atombomberna orsakat.

När atombomberna detonerade i Japan dog över hundratusen människor. Än idag, 76 år senare, lider människor av konsekvenser som svåra brännskador, cancer och andra strålningsrelaterade sjukdomar och psykologiska trauman. Många behandlas fortfarande på Röda Korsets sjukhus i städerna.

Samtidigt håller en ny kapprustning på att ta fart. De nio kärnvapenstaterna spenderar mer pengar än någonsin på att upprusta och modernisera sina arsenaler. Nyligen framkom att antalet operativa kärnvapen, de kärnvapen som är till för att med kort varsel användas, nu ökar igen för första gången sedan kalla kriget. Det bidrar till ett alltmer spänt läge och en ökande risk för att kärnvapen används igen.

– Det är både sorgligt och skrämmande att se att världen idag, 76 år efter bombningarna av Hiroshima och Nagasaki, befinner sig i en situation där kärnvapenhotet återigen blir alltmer akut. En kärnvapenattack är en humanitär katastrof som vi läkare inte har någon möjlighet att hantera, och det är civila som drabbas. Idag bör vi hedra de hundratusentals människor som drabbats av kärnvapnens effekter genom att se till att de aldrig används igen, säger Åsa Lindström, akutläkare och ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Den 22 januari i år trädde FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i kraft, som gör alla aktiviteter relaterade till kärnvapen olagliga. Över 50 länder har gått med i avtalet och över 80 har undertecknat det, men inte Sverige – trots att en majoritet av svenska folket, 78% enligt en SIFO-undersökning från 2019, vill att Sverige ansluter sig.

– En dag som denna, med vetskapen om de fruktansvärda risker som en ny kapprustning skulle innebära, borde Sverige sätta ner foten mot kärnvapenstaterna. Nu är tiden att ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud och ta detta viktiga kliv mot att stigmatisera och avskaffa kärnvapen. Vi måste agera innan det är för sent, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kontakt:

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Åsa Lindström, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-6631140, asa.lindstrom@slmk.org

Svenska Läkare mot Kärnvapen verkar för att kärnvapen ska förbjudas och avskaffas genom att informera om kärnvapens medicinska konsekvenser. Föreningen har tagit emot två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, och 2017 tillsammans med ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Svenska Läkare mot Kärnvapen grundades 1981 och har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.