Webinar 23/1: Nedrustning och genus

Den 23/1 ordnar vi ett webinar med Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid Stockholms universitet, som kommer att berätta om sin färska avhandling ”Gendering Nuclear Disarmament. Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War”.

 

Avhandlingen undersöker hur föreställningar kring genus och nedrustning skapats i debatter och policy kring kärnvapennedrustning i Sverige, med utgångspunkt i två perioder när debatten kring kärnvapen och nedrustning varit särskilt intensiv – när Sverige övervägde att skaffa egna kärnvapen på 1950- och 60-talet och ubåtskrisen på 1980-talet.

Historiskt har innehavet av kärnvapen förknippats med maskulinitet, medan att avstå från kärnvapen eller verka för nedrustning associerats till femininitet eller avmaskulinisering. Så hur kan Sveriges beslut att inte skaffa egna kärnvapen och framväxten av svensk nedrustningspolitik under kalla kriget förstås ur ett feministiskt perspektiv?

För närvarande arbetar Emma bland annat med att omarbeta avhandlingen till en populärvetenskaplig bok på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Tid: Lördag den 23 januari, kl 15.00-16.00
Var: Zoom (länk skickas ut dagen före webinaret)
Anmälan: Anmäl dig här.