Kallelse till årsmöte 22 januari 2022

Varmt välkommen till föreningens årsmöte den 22 januari 2022!

Föreningens årsmöte kommer att äga rum den 22 januari 2022 kl. 14.00-15.00.

Mötet kommer att vara i hybridform om smittspridningen tillåter. Mer information inom kort.