Pressmeddelande: Stora risker när USA drar sig ur nedrustningsavtal

USA har idag meddelat att de kommer att dra sig ur INF-avtalet med Ryssland. Avtalet förhandlades fram under kalla kriget för att reglera och nedrusta medeldistansrobotar. INF-avtalet är det andra internationella avtal om nedrustning och icke-spridning som USA lämnar inom loppet av ett år. Fredspristagarna Läkare mot Kärnvapen är starkt kritiska mot USA:s besked och menar att detta ökar risken för kärnvapenkrig.

– INF-avtalet är ett väldigt viktigt nedrustningsavtal. USA:s agerande riskerar leda till att både Ryssland och USA placerar ut medeldistansrobotar och det kan skapa en farlig situation inte minst för Europa, eftersom europeiska städer är potentiella måltavlor för den sortens robotar. Att USA lämnar avtalet ökar risken för kärnvapenupprustning i vår del av världen, säger Clara Levin, projektledare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Bilaterala nedrustningsavtal mellan USA och Ryssland, så som INF-avtalet, har setts som centrala för att bygga förtroende och dialog mellan de båda kärnvapenstormakterna. Det råder fortfarande oklarhet kring om USA har grund för sina anklagelser om att Ryssland bryter mot INF-avtalet genom den landbaserade missilen Novator 9M729. USA har inte lagt fram några bevis för sin kritik. Inte heller Ryssland har tillhandahållit trovärdig eller tillräcklig bevisning för deras påstående att missilen i fråga inte bryter mot INF-avtalet. Läkare mot Kärnvapen ser stora risker när stater försvagar internationell rätt om nedrustning, och menar att diplomati och internationella avtal behöver stärkas idag.

– Idag står flera internationella avtal inför stora utmaningar, även icke-spridningsfördraget (NPT) som misslyckats leva upp till överenskommelser om nedrustning. Nu behövs mer förhandlingar och diplomati på internationell nivå, även i FN. Vill att Sverige och andra stater går med i FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, som en tydlig signal om att vi inte accepterar utvecklingen kring kärnvapen utan vill se avspänning i såväl Europa som resten av världen, säger Clara Levin.

 

Kontakt

Clara Levin, projektledare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Clara.levin@slmk.org
076-017 38 69

David Victorin, vice ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen
David.victorin@slmk.org
073-728 34 26

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, IPPNW, för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen. Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Organisationen sitter sedan 2012 i den internationella styrgruppen för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som tilldelades Nobels fredspris 2017 och arbetar både i nationell och internationell fora.