Press: Policy otillräckligt för att stoppa kärnvapen i Sverige

Sveriges ansökan till Nato innebär en historisk förändring då Sverige, som har en lång tradition av stark opinion och arbete mot kärnvapen, ställer sig bakom Natos kärnvapendoktrin. När den internationella dagen mot kärnvapentester uppmärksammas den 29 augusti släpper Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen en delrapport som visar att den ställning som hittills tagits mot kärnvapen på svenskt territorium i fredstid är otillräcklig för att förhindra att så ändå sker.

– Genom ett Natomedlemskap legitimerar Sverige världens värsta massförstörelsevapen, istället för att förbjuda det. Samtidigt har svenska folket inte ens fått veta när kärnvapen skulle kunna komma att placeras eller föras in i vårt land. Vi kräver tydlighet och lagstiftning som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium i freds- och krigstid, säger Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå.

Delrapporten från Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen visar att det finns flera frågetecken kring kärnvapen på svenskt territorium i en framtid som Natoland. Regeringen har befogenhet att i en situation av krig eller krigsfara fatta beslut om att ta emot militärt stöd av Nato. Det finns dock otydligheter i vad som utgör en sådan situation och om regeringen då kan besluta om att ta emot kärnvapen utan riksdagens godkännande.

Delrapporten visar också att den hållning Sveriges riksdag har fastställt mot kärnvapen i Sverige i fredstid är otillräcklig för att utesluta kärnvapen på svenskt territorium, eftersom det är just en policy och inte en lagtext. En liknande policy hindrade till exempel inte Danmark från att ha amerikanska kärnvapen placerade på Grönland mellan 1958-1965.

– Att endast en riksdagshållning mot kärnvapen i Sverige under fredstid utesluter kärnvapen på svenskt territorium är oacceptabelt. En lagstiftning mot kärnvapen på svenskt territorium skulle täcka alla eventuella kryphål och göra Sverige säkrare, säger Vendela Englund Burnett, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Delrapporten är en del av en längre rapport som utreder obesvarade frågor och luckor om vad det innebär att gå med i Nato. Arbetet med rapporten, som lanseras i sin helhet i december, drivs gemensamt av Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Läs delrapporten här.

Kontakt

Josefin Lind, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07, josefin.lind@slmk.org
Maja Landin, Pressekreterare, Svenska Freds, 070-763 48 57, maja.landin@svenskafreds.se