Press: Framgångar i FN för en kärnvapenfri värld

Nyss avslutades FN:s konvention om förbud mot kärnvapens andra statspartsmöte på FN i New York. Staterna har antagit en politisk deklaration och en rapport för framsteg för en värld utan kärnvapen. Vi i Läkare mot Kärnvapen har däremot varit på plats på FN under veckan och följt förhandlingarna.

Nyss avslutades FN:s konvention om förbud mot kärnvapens andra statspartsmöte på FN i New York. Staterna har antagit en politisk deklaration och en rapport för framsteg för en värld utan kärnvapen. Sverige bojkottade mötet och Sveriges frånvaro demonstrerar att Sverige helt låtit sin röst för fred och nedrustning tystna. Vi i Läkare mot Kärnvapen har däremot varit på plats på FN under veckan och följt förhandlingarna.

– Kärnvapenhotet är en risk som påverkar hela mänskligheten, FN:s konvention om förbud mot kärnvapen visar vägen framåt för varför och hur hotet kan minska och kärnvapen avskaffas. Det är inte naivt, det är en realistisk väg framåt som ingen stat längre kan ignorera, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Staterna har enats om att kärnvapenavskräckning är ett betydande säkerhetsproblem som kräver omedelbar uppmärksamhet från det internationella samfundet, att det behövs mer forskning om kärnvapnens effekter och att de skador som orsakas av användning och provsprängningar av kärnvapen kräver fortlöpande fokus med mer forskning och inkludering av berörda samhällen.

I Svenska Läkare mot Kärnvapens delegation till statspartsmötet i New York deltog en läkarstudent och en AT-läkare för att visa Sverige och det internationella samfundet att kärnvapen och dess konsekvenser berör alla.

– Det är en fantastisk möjlighet att få delta på ett så inkluderande möte som detta statspartsmöte har varit. Unga och överlevande har varit i fokus under mötet och gjort det tydligt varför detta avtal är så viktigt och tongivande för en framtid utan kärnvapen, säger Filip Molinder, läkarstudent och studentrepresentant Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kontakt:

I New York: Clara Gullman Levin, kommunikationsansvarig Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-928 82 96, clara.levin@slmk.org