Ny avhandling om svensk nedrustningshistoria ur ett genusperspektiv

Den 25 september disputerade Emma Rosengren, nybliven doktor i internationella relationer och tidigare medarbetare på Svenska Läkare mot Kärnvapen, med sin avhandling Gendering Nuclear Disarmament: Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War.

Avhandlingen undersöker svensk nedrustningspolitik om kärnvapen under det kalla kriget ur ett feministiskt perspektiv, med syfte att bidra till en fördjupad förståelse om relationen mellan kärnvapen, nedrustning och genus. Detta genom att studera debatter och policy om kärnvapennedrustning under två perioder i svensk historia, dels den svenska kärnvapendebatten under 1950- och 60-talet, och dels nedrustningsdebatten i samband med ubåtskrisen på 1980-talet.

Läs hela avhandlingen Gendering Nuclear Disarmament.