Press: Allt tydligare att Sverige behöver en lag mot kärnvapen

Sveriges nya försvarssamarbetesavtal med USA nämner inte kärnvapen och det finns flera frågetecken kring kärnvapen på svenskt territorium vid ett framtida Natomedlemskap. Läs vårt pressmeddelande här!

Sveriges nya försvarssamarbetesavtal med USA nämner inte kärnvapen och det finns flera frågetecken kring kärnvapen på svenskt territorium vid ett framtida Natomedlemskap. Den riksdagshållning som uttryckts mot kärnvapen på svenskt territorium i fredstid är otillräcklig för att förhindra att kärnvapen skulle kunna placeras ut i ett framtida scenario.

– Försvarssamarbetsavtalet mellan Sverige och USA är otydligt när det kommer till kärnvapen. Regeringen säger att Sveriges hållning mot kärnvapen är tydlig, men det är ingen som faktiskt uttrycker hur den hållningen uttalats och huruvida hållningen ska förväntas gälla över tid. En lagstiftning mot kärnvapen på svenskt territorium skulle täcka alla eventuella kryphål och göra Sverige säkrare. Det skulle vara en garant mot svenska folket för ett kärnvapenfritt Sverige. Nu och för alltid, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Sveriges samtliga grannländer har antingen en nedskriven policy eller lagstiftning mot kärnvapen. Norge har redan en sådan klausul, både ett skriftligt vitpapper om deras policy och i deras försvarsamarbetsavtal med USA. Om läget skulle förändras så finns det ingen garanti för att kärnvapen inte skulle placeras på svenskt territorium. Regeringen har även befogenhet att i en situation av krig eller krigsfara fatta beslut om att ta emot militärt stöd av Nato. Det är alltför otydligt vad som utgör en sådan situation och om regeringen då kan besluta om att ta emot kärnvapen utan riksdagens godkännande.

– Vi håller inte med regeringen om att den svenska positionen mot kärnvapen är välkänd såsom försvarsministern uttryckt. Regeringen har även sagt att de inte ser några behov eller skäl att ha kärnvapen på svenskt territorium, så med andra ord borde det inte vara svårt att lagstifta mot kärnvapen. Sveriges agerande gör oss livrädda för vad som komma skall och vi kräver att riksdag och regering säkerställer medborgarnas säkerhet och lagstiftar mot kärnvapen, säger Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Ett skrämmande exempel är Belgien på 60-talet där utrikesministern försäkrade parlamentet att regeringen aldrig skulle tillåta utplacering av kärnvapen i Belgien, men som genom en ny lag fick befogenhet att ingå i bilaterala avtal utan parlamentets medverkan och ingick ett avtal med USA om att placera ut kärnvapen på belgiskt territorium 1962. Ett sådant agerande är oförlåtligt.

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07, josefin.lind@slmk.org

Vendela Englund Burnett, specialist i allmänmedicin och ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org