PRESSMEDDELANDE: Svensk försvarsforskare menar att kärnvapen mot ISIS inte är otänkbart

Franska politiker har vid tidigare tillfällen sagt att man kan tänka sig att använda kärnvapen mot stater som skyddar terrorister.

Atombomber mot terrorister vore ett brott mot mänskligheten och ett brott mot internationell lag men framför allt ett brott som vore ännu mycket större än det som ISIS gjort sig skyldigt till. Efter ett sådant användande av dessa folkmordsvapen skulle risken för spridning och användning av kärnvapen i framtiden öka starkt.

Lyckligtvis har franska politiker ännu inte återfallit till atombombshot. Det är då svårt att förstå och att försvara att en svensk försvarsforskare, Lars Wedin, anställd vid ett franskt institut, i en tidningsintervju menar att det inte är uteslutet att Frankrike sätter in kärnvapen.

En kanske ännu värre konsekvens är att kärnvapnen inte längre skulle vara tabubelagda. Det tabu, den kärnvapentröskel, som bidragit till att kärnvapen inte använts i Koreakriget, i Vietnam, i Irak, skulle sänkas. Kärnvapen skulle bli ”användbara”. Redan den franska retoriken har verkat i denna riktning och ökar därigenom risken för att fler stater skaffar dem, säger Gunnar Westberg, tidigare co-president i International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW och nu styrelsemedlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen samt medlem i IPPNW:s internationella råd.