Debatt: Sverige tystas av USA och Nato

I dag, den 22 januari 2021, träder FN-konventionen om förbud mot kärnvapen i kraft och blir internationell lag. 51 stater har ratificerat och 86 länder signerat konventionen. Samtidigt står Sverige för första gången någonsin utanför ett multilateralt nedrustningsavtal. Orsaken är starka påtryckningar.

Vi skriver idag i Dagens Arena, tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Svenska FN-förbundet.