Pressmeddelande: Nordkorea trappar upp kärnvapenhotet

Samtidigt som kärnvapenhotet aldrig varit allvarligare utropar sig Nordkorea nu till officiell kärnvapenstat och ger militären rätt att utföra en kärnvapenattack om landets ledarskap attackeras. Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer kraftigt Nordkoreas agerande vilket ökar risken för kärnvapenanvändning och spär på de redan hotfulla spänningarna mellan kärnvapenstaterna.

– Vi befinner oss i ett oerhört farligt läge. Risken att kärnvapen kommer till användning är nu ännu större än tidigare. Skulle kärnvapen användas inträffar en omedelbar humanitär katastrof, som ingen stat, ingen organisation och ingen läkarkår i världen kan hantera, säger Vendela Englund Burnett ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Nordkoreas ledare Kim Jong-Uns uttalande kommer i en tid av bakslag och ökat hot, två veckor efter att världens stater misslyckats med att nå konsensus kring nedrustning under icke-spridningsavtalets översynskonferens. Ingen av världens nio kärnvapenländer visar någon som helst ansats till att verka för kärnvapnens avskaffande utan tvärtemot höjer beredskapen och stärker kärnvapnens roll i sina doktriner. Därtill går Sverige och Finland sannolikt snart in i Nato och underkastar sig kärnvapen som det yttersta hotet mot omvärlden och accepterar att kärnvapen kan komma att användas mot civila.

– I juni möttes staterna inom FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och antog en konkret och långsiktig plan för nedrustning och en säkrare värld. Medan kärnvapenstaterna och deras allierade ökar riskerna för kärnvapenkatastrof visar resten av världen vilja att öka säkerheten och avskaffa kärnvapen. Sverige kan och bör vara ett föregångsland och avstå från alla kärnvapenrelaterade aktiviteter inom Nato och visa att avspänning och nedrustning är den väg världen måste välja, säger Josefin Lind generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen har tidigare kritiserat regeringen för den försvagade nedrustningsrösten som har blivit iögonfallande efter att Sveriges ansökan till Nato skickats in. Under statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i juni utgjorde Sverige den mest bakåtsträvande rösten, och under översynen av icke-spridningsavtalet valde Sverige att lämna det humanitära initiativet vars syfte är att synliggöra kärnvapnens humanitära konsekvenser.

Kontakt

Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin, 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Michaela de Verdier, presskontakt Svenska Läkare mot Kärnvapen, 076-017 38 69, michaela.deverdier@slmk.org

Om oss

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska konsekvenser. Föreningen har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som en av medlemmarna i ICAN:s globala styrgrupp. SLMK har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org