Nära 8 av 10 vill att sverige skriver under fn:s kärnvapenförbud

I somras meddelade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att Sverige i dagsläget inte skriver under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. En ny opinionsundersökning av SIFO på uppdrag av Olof Palmes internationella center visar att beslutet saknar stöd hos väljarna.

Den nya undersökningen visar att nära 8 av 10 (78 procent) vill att Sverige skriver under FN:s konvention mot kärnvapen. SIFO har även undersökt frågan utifrån partipolitiska sympatier. Stödet för kärnvapenförbudet är starkt över partigränserna. Den lägsta siffran är 73 procents stöd (Liberalerna) och resterande partiers väljare ligger på mellan 73 och 93 procents stöd.

Siffrorna är i linje med tidigare SIFO-mätningar från 2017 och 2018 av Palmecentret. År 2016 genomförde även Ipsos en undersökning på uppdrag av Läkare mot Kärnvapen, som visade att 8 av 10 ansåg att regeringen borde arbeta för ett globalt förbud mot kärnvapen. Tillsammans visar dessa undersökningar att det svenska folkets stöd för FN:s kärnvapenförbud är intakt. Det svenska folkets motstånd mot kärnvapen är starkt.

Även i Finland finns en tydlig majoritet för FN:s kärnvapenförbud. En ny opinionsundersökning visar att över 8 av 10 vill att Finland ska skriva under kärnvapenförbudet.

Historien har visat vikten av folklig mobilisering för att nå nedrustning. Kärnvapenstater har flera gånger behövt anpassa sig efter den internationella opinionens krav. Det internationella avtalet mot kärnvapentester drevs fram av en rörelse ledd av amerikanska kvinnor som tvingade ledarna för USA och Ryssland att agera. Under 1980-talet genomfördes stora demonstrationer mot utplacerandet av så kallade Euromissiler vilket bidrog till att INF-avtalet antogs 1987. Ett annat exempel är det så kallade rödvinsupproret som stoppade de franska kärnvapenproven i Stilla havet i mitten av 1990-talet.

Det mest värdefulla verktyget i kampen mot kärnvapen är folklig mobilisering. I frågan om FN:s kärnvapenförbud är majoritetens röst mycket tydlig. Regeringens agerande saknar folkligt stöd. Vi uppmanar Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt oppositionen i riksdagen att lyssna till folkets röst och använda kraften i det svenska kärnvapenmotståndet. Skriv under och gå med i FN:s förbud mot kärnvapen!

Läs mer på stoppabomberna.nu