Engagera dig i valrörelsen

Vi har lanserat en sida för att underlätta för dig att engagera dig i valet och påverka partierna och politikerna. Kolla in och engagera dig! Du hittar allt material här.

Engagera dig i valet 2018

Här har vi samlat material som kan användas till valet 2018. Använd så som du vill genom att spara ner bilderna som du hittar längre ner på sidan. Tillsammans kan sätta press på politikerna att stödja FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen och en kärnvapenfri värld! Uppdatering sker löpande.

Checklista: Kärnvapen i valrörelsen

Valenkät – vad säger partierna: Sverige och kärnvapen 2018

Ställ frågor till partierna på sociala medier!

Vänsterpartiet

 1. @vansterpartiet Ni har tydligt tagit ställning för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Hur tänker ni säkerställa att en rödgrön regering går med i avtalet under nästa mandatperiod?

Socialdemokraterna

 1. @Socialdemokrat Ni har en lång och stolt tradition av att arbeta för nedrustning och internationellt samarbete. Idag tvekar ni kring om Sverige ska gå med i den nya FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Är ni verkligen redo att bryta mot er tradition?
 2. @Socialdemokrat I en framtida rödgrön regering är ni det enda partiet som inte har tagit ställning för att kärnvapen, världens värsta massförstörelsevapen, förbjuds genom FNs nya konvention. Tänker ni stoppa en regering från att gå med i avtalet och stärka rösten för nedrustning?

Miljöpartiet

 1. @miljopartiet Ni har suttit i regeringen under denna mandatperiod då Sverige ännu inte har anslutit sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Kommer ni i en rödgrön regering säkerställa att Sverige ansluter sig till avtalet under den kommande mandatperioden?
 2. @miljopartiet Kärnvapen är ett enormt hot mot vår miljö och vårt klimat. Även om bara en liten andel av världens kärnvapen används skulle klimatet påverkas och upp till 2 md människor riskerar svälta ihjäl. Kan MP stödja en regering som inte självklart anser att kärnvapen ska förbjudas?

Centerpartiet:

 1. @centerpartiet Ni har under många år stått upp för kärnvapennedrustning och för bara några år sedan var ni öppna för ett avtal som förbjuder kärnvapen. Idag säger ni tvärt nej till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Tycker ni att kärnvapen ska vara lagliga eller inte?
 2. @Centerpartiet ICRC rekommenderar alla stater att ansluta sig till FN:s kärnvapenkonvention. De ser avtalet som viktigt för att den internationella humanitära rätten och för att sätta press på kärnvapenstaterna att nedrusta. Anser ni att kärnvapen är i linje med humanitär rätt?
 3. @Centerpartiet Kärnvapen är ett enormt hot mot vår miljö och vårt klimat. Även om bara en liten andel av världens kärnvapen används skulle klimatet påverkas så mycket att 2 md människor riskerar svälta ihjäl. Räcker inte det för att ni ska stödja FN:s kärnvapenförbud?

Moderaterna

 1. @nya_moderaterna atombomberna över Japan dödade 100-tusentals människor och tusentals vårdas ännu för sina skador och sjukdomar. Ni säger nej till FN:s kärnvapenkonvention. Vid vilket tillfälle skulle användning eller hot av kärnvapen i Sveriges namn vara försvarbart?
 2. @nya_moderaterna Ni vill inte att Sverige går med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Ert argument är att Natoambitioner och militära samarbeten ska gå före. I vilken situation skulle användning eller hot om användning av kärnvapen i Sveriges namn vara försvarbart?

Liberalerna

 1. @liberalerna Ni vill inte att Sverige går med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Ert argument är att Natoambitioner och militära samarbeten ska gå före. I vilken situation skulle användning eller hot om användning av kärnvapen i Sveriges namn vara försvarbart
 2. @liberalerna atombomberna över Japan dödade 100-tusentals människor och tusentals vårdas ännu för sina skador och sjukdomar. Ni säger nej till FN:s kärnvapenkonvention. Vid vilket tillfälle skulle användning eller hot av kärnvapen i Sveriges namn vara försvarbart?

Kristdemokraterna

 1. @kdriks atombomberna över Japan dödade 100-tusentals människor och tusentals vårdas ännu för sina skador och sjukdomar. Ni säger nej till FN:s kärnvapenkonvention. Vid vilket tillfälle skulle användning eller hot av kärnvapen i Sveriges namn vara försvarbart?
 2. @kdriks Påve Franciskus har fördömt inte bara användning av kärnvapen utan även själva innehavet och uppmuntrar världens stater att anslutas till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Varför säger ni nej till konventionen? Anser ni att det är legitimt att använda kärnvapen?
 3. @kdriks Ni vill inte att Sverige går med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Ert argument är att Natoambitioner och militära samarbeten ska gå före. I vilken situation skulle användning eller hot om användning av kärnvapen i Sveriges namn vara försvarbart?
 4. @kdriks Om ni ser kärleksbudet älska din nästa, som gällande; hur ser ni då på hot/användning av kärnvapen? Om det är förenligt beror det på era kristna värderingar inte kan gälla på alla områden eller finns det enligt ert stöd i Jesus läror för ett fortsatt innehav av kärnvapen?