Svenska Läkare mot Kärnvapen på TV4 om USA och INF-avtalet

Söndag morgon intervjuades Svenska Läkare mot Kärnvapens generalsekreterare, och styrelseledamot i ICAN av TV4 med anledning av att Trump i natt aviserade att han avser dra USA ut ur INF-avtalet från Kalla kriget. Du kan se intervjun här: https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11795915?_ga=2.30980607.1555208681.1540106040-1605173903.1536057408