Stockholm: Årsmöte för Stockholmsföreningen

Välkommen till årsmöte i SLMK Stockholmsföreningen onsdag den 19 oktober kl 18 på SLMKs kansli, Norrtullsgatan 45 1tr. Vi kommer också att ha ett kort arbetsmöte direkt efter årsmötet.

Vid årsmötet kommer vi att ta ställning till styrelsens förslag att lägga ner Stockholmsföreningen. En nedläggning kräver majoritetsbeslut på två årsmöten, detta blir i så fall det första årsmötesbeslutet. Bakom förslaget ligger främst att vi som är aktiva har blivit allt äldre och att vi inte lyckats nyrekrytera några yngre som skulle kunna ta över. Vår verksamhet skulle vid en nedläggning kunna fortsätta att drivas antingen inom en arbetsgrupp under riksföreningen eller genom att vi är aktiva som enskilda medlemmar i riksföreningen.

Varmt välkommen till detta viktiga årsmöte!