Domedagsklockan fastslår kärnvapenhotet till 90 sekunder före midnatt

Idag meddelade Bulletin of American Scientists att deras domedagsklocka kvarstår på 90 sekunder till midnatt. Den symboliska klockan som visar hur nära apokalypsen vi är, är en viktig temperaturmätning på de globala riskerna för total undergång. De tar in hotet från kärnvapen, tillsammans med klimathot och riskerna med AI. 2024 års klocka påverkas bland annat av Rysslands krig i Ukraina, nedgången i vapenkontrollsavtal vad gäller kärnvapen och den dramatiskt ökade förekomsten av AI vilket riskerar att öka desinformationsflödet vilket i sin tur kan göra det svårare att bemöta de globala hoten.

Rachel Bronson, president och chef för Bulletin betonar att det faktum att klockan kvarstår på 90 sekunder inte ska ses som en indikation på att världen är stabil, utan snarare det motsatta. Det är av högsta vikt att regeringar och samfund att agera nu. Och där menar sig vara hoppfull Bulletin tack vare att den yngre generation tar på sig ledartröjan.

Kärnvapenhotet har under 2023 varit högst närvarande. Rysslands hot om att använda kärnvapen, att utplaceringar av kärnvapen ska ske till Belarus, suspendering av det bilaterala vapenkontrollsavtalet mellan USA och Ryssland är delar av varför Bulletin bedömer att den globala katastrofen endast är 90 sekunder bort.

Svenska Läkare mot Kärnvapen noterar att Bulletin därtill kommenterar att ökad tillit till kärnvapen ökar riskerna för dess användning och där kommer ansvaret på Sverige in. Sveriges ansökan till Nato är utan avståndstagande från kärnvapen vilket innebär att Sveriges långa tradition av kärnvapennedrustning är till ända. Numera har Sverige en utrikes- och säkerhetspolitik som bygger på hot om total ödeläggelse genom massförstörelsevapen. I dessa tider av ökade konflikter, misstro och klimatmässiga utmaningar behöver länder som Sverige göra tvärtom – minska risken för kärnvapenanvändning, ta avstånd från massförstörelsevapen och visa att vägen till människors säkerhet inte går genom hot om total förintelse. Kärnvapen går inte att försvara sig mot, och inte med. Används kärnvapen står sjukvården maktlös.

Men världen kan ställa tillbaka klockan, genom kloka och modiga beslut för att kontrollera tekniken vi själva har skapat. Genom att ratificera och implementera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Läs mer på Bullentins hemsida.