Pressmeddelande: Kärnvapenkostnaderna ökade – mitt under pandemin

Samtidigt som coronapandemin lamslog världen och en överbelastad sjukvård gick på knäna spenderade världens nio kärnvapenstater 72,6 miljarder dollar i skattepengar på sina kärnvapen under 2020, en ökning med 1,4 miljarder dollar från 2019. En ny rapport av ICAN kartlägger flödet av skattepengar mellan stat, kärnvapenindustri och lobbyister.

I den färska rapporten ”Complicit: 2020 Global Nuclear Weapons Spending” kastar International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) ljus på hur kärnvapenstaterna i symbios med kärnvapenindustrin spenderar enorma summor på kärnvapen.

Rapporten visar hur skattepengar går till privata företag som tillverkar kärnvapen, företag som i sin tur betalar lobbyister och tankesmedjor för att skapa positiv opinion om kärnvapen och påverka politiker att spendera ännu mer skattepengar på kärnvapen.

– Att kärnvapenstaterna och kärnvapenindustrin, mitt under en global pandemi som tagit miljoner människors liv, väljer att lägga miljarder dollar i skattepengar på massförstörelsevapen är inte annat än osmakligt. Pandemin har blottlagt hur sårbar sjukvården världen över är. Dessa resurser hade så väl behövts där, säger Åsa Lindström, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Av de 72,6 miljarder dollar som kärnvapenstaterna spenderade på kärnvapen förra året gick 27,7 miljarder dollar till kärnvapenrelaterade kontrakt med elva franska, brittiska och amerikanska företag. Dessa företag lade i sin tur mellan 5 och 10 miljoner dollar på att finansiera minst tolv tankesmedjor specialiserade på kärnvapenpolitik. Dessutom lade kärnvapenbolagen 117 miljoner dollar på att anlita lobbyister för att påverka politiker att fortsätta spendera skattepengar på kärnvapen.

– Kärnvapen är ett av de största hoten mot mänskligheten idag och blir allt mer akut. Medan kärnvapenstaterna slösade skattebetalares pengar på kärnvapen ägnade sig andra stater åt att förbjuda dem. Den 22 januari i år trädde FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i kraft, men Sverige står tyvärr ännu utanför. Vi hoppas att regeringen förstår att de är medskyldiga till att kärnvapenstaterna kan fortsätta hålla världen gisslan med sina kärnvapen så länge Sverige står utanför avtalet, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.