PRESSMEDDELANDE: 70 ÅR SEDAN ATOMBOMNINGEN AV HIROSHIMA

Idag är det 70 år sedan den amerikanska atombomben tillintetgjorde den japanska staden Hiroshima. Flera hundratusen människor har dött till följd av bomberna över Hiroshima och Nagasaki och än idag vårdas människor på sjukhusen för sina skador. För att uppmärksamma denna humanitära katastrof och skapa opinion så att det aldrig ska ske igen anordnar vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen tillsammans med Nobelmuseet och Domkyrkoförsamlingen i Stockholm idag aktiviteter och manifestationer på Nobelmuseet, Stortorget och i Storkyrkan i Stockholm.

Mellan kl. 13 och 16 på Nobelmuseet kan du lära dig att vika origami och gå på en guidad visning av museet. Kl. 15 är det tal, musik, poesi och gatuaktion på Stortorget. Kl. 17 går vi till Storkyrkan där det blir tal av vår ordförande Andreas Tolf, Kristna Freds generalsekreterare Sofia Walan och Bo Hermansson, vice ordförande Röda Korset, samt musik.

Svenska Läkare mot Kärnvapens Anti-atombombsdiplom för 2015 delas ut till Amanda Jackson med följande motivering: Amanda Jackson, hållbarhetschef på Swedbank, har målmedvetet drivit utvecklingen av en policy för bankens verksamhet som förbjuder alla finansiella tjänster till företag med anknytning till kärn­vapenproduktion. Hon har lett utarbetandet av strategier för att frågor om hållbarhet och män­skliga rättigheter ska ingå i bankens analys vid krediter. Hon har undervisat brett om dessa frågor, såväl i Sverige som internationellt. Genom sitt engagerade arbete är hon en föregångare för hela bankvärlden i riktning mot ett totalt stopp för investeringar i kärnvapenföretag.

Ett hedersdiplom kommer att delas ut postumt till Hans Levander, som i vår förening var en outtröttlig kämpe för fred och kärnvapennedrustning.

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet, samtidigt som det är det mest destruktiva massförstörelsevapen som finns. Opinionen för ett kärnvapenförbud och för kärnvapnens eliminering växer sig allt starkare, bland annat genom erkännandet av de katastrofala humanitära konsekvenser som kärnvapen orsakar. Även en kärnvapenfri stat som Sverige kan göra skillnad och alla nivåer av samhället kan tillsammans verka för målet om en kärnvapenfri värld.

Till redaktionen: Manifestationen och diplomutdelningen sker torsdagen den 6 augusti kl 17 i Storkyrkan, Stockholm. Diplommottagaren Amanda Jackson finns tillgänglig för intervju, kontakt förmedlas via Svenska Läkare mot Kärnvapen.