Läkare mot Kärnvapen 40 år!

I år fyller vår förening 40 år och det vill vi uppmärksamma! Skänk en gåva så är du med och firar våra framgångar och hjälper oss att se till att vi kan fortsätta vara en stark humanitär röst i kärnvapendebatten!

I höst fyller Svenska Läkare mot Kärnvapen 40 år och vår betydelse ser inte ut att minska. När vi nu markerar 76 år sedan bomberna ödelade de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki ser vi inga som helst tecken på att kärnvapenstaternas uttalanden om en kärnvapenfri värld är ärligt menade eller att kärnvapnens roll i världspolitiken minskar.

I 40 år har vår förening oförtrutet berättat om de fruktansvärda medicinska konsekvenserna av kärnvapen och med det budskapet har vi bidragit till att kärnvapen nu är förbjudna.

Det är tack vare medlemmar och stödpersoner som vi kan arbeta så brett, trovärdigt och framgångsrikt! För att uppmärksamma föreningen, medlemmarna och våra framgångar kommer vi i september att anordna en fest. Förhoppningsvis kan vi bjuda in till en fysisk tillställning i Stockholm – annars firar vi digitalt. Mer information kommer i augusti. Eftersom vi fyller 40 år har vi startat en insamling på Facebook som ni gärna får bidra till! 

Men vi har en lång väg kvar att gå. Vårt arbete kommer att behövas under en överskådlig framtid och med vårt budskap kan vi spela en avgörande roll för att uppnå vårt mål – en kärnvapenfri värld.