Pressmeddelande: Läkare mot Kärnvapen välkomnar att Fjärde AP-fonden avslutar investeringar i kärnvapen

Igår kom beskedet att AP4 slutar att investera i bolag kopplade till kärnvapen, så som bland annat Airbus, Boeing och Raytheon. AP4 hade i juni förra året mer än 2,5 miljarder svenska kronor i företag kopplad till kärnvapenindustrin. Svenska Läkare mot Kärnvapen har länge arbetat för att AP-fonderna inte ska investera i bolag kopplade till kärnvapen och beslutet från AP4 är mycket välkommet.

– Att sluta investera i bolag kopplade till kärnvapen är ett viktigt steg i arbetet för en kärnvapenfri värld. Vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen har länge arbetat för att våra pensionspengar inte ska investeras i massförstörelsevapen, så vi välkomnar varmt detta beslut, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Som en del av kampanjen Schyssta Pensioner har Svenska Läkare mot Kärnvapen systematiskt arbetat för att AP-fonderna ska investera mer hållbart och ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. Den 1 januari i år trädde den nya lagen ikraft för AP-fonderna och det är väldigt positivt att lagen redan har gett effekt.

– Vi förväntar oss nu att AP 1–3 följer Fjärde AP-fondens steg att svartlista investeringar i kärnvapen. Idag när kärnvapenstaterna lägger miljardbelopp på att upprusta sina kärnvapen istället för att nedrusta är detta ett viktigt steg i arbetet med att stigmatisera kärnvapen. Det sänder även en viktig signal till kärnvapenländerna och andra investerare, säger Josefin Lind.

Allt fler stater väljer att ansluta sig till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Sverige har ännu inte har gjort det och detta besked från AP4 är därför ett tydligt tecken på hur internationella avtal ger effekt även för de stater som står utanför. Att AP4 nu slutar investera i kärnvapen visar även att Sverige kan ta avstånd från kärnvapen och nästa steg för Sverige är att signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Kontakt:
Clara Levin projektledare Svenska Läkare mot Kärnvapen, clara.levin@slmk.org,

076–0173869

Josefin Lind generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen,josefin.lind@slmk.org,

073-8030507

 

Svenska Läkare mot Kärnvapentilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen. Organisationen tilldelades även Nobels fredspris 2017 genom styrelsepost i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.