Uttalande: Ett år av krig i Ukraina

Idag är årsdagen av Rysslands olagliga invasion av Ukraina. Vi står med den ukrainska befolkningen och ser med fasa hur civilbefolkningen drabbas hårt. Vi oroas över de hot om användning av kärnvapen som upprepats kontinuerligt under detta år och attackerna mot och de ökade riskerna för Ukrainas kärnkraftsanläggningar.

Bulletin of Atomic Scientists ställde i januari fram Domedagsklockan till 90 sekunder före
midnatt. Det är en direkt konsekvens av och ett mått på hur kriget i Ukraina och risken för
kärnvapenanvändning och risker för kärnkraftskatastrofer har satt oss det närmsta
domedagen som världen någonsin har sett.

Vi ser med djup oro på den minskade tilltron till avtal och konventioner, framför allt på
grund av att Ryssland pausar det enda kvarvarande bilaterala kärnvapenavtal med USA.

Detta är en oroväckande signal från Ryssland om en minskad respekt för
massförstörelsevapen och vi befarar en allt lägre tröskel för att använda dessa.
All användning av kärnvapen är ett brott mot mänskligheten och vi uppmanar alla
kärnvapenstater att förklara att kärnvapen inte kommer att användas och nedrusta sina
kärnvapenarsenaler.