Pressmeddelande: Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer USA:s överväganden om att återuppta kärnvapenprovsprängningar

I helgen kom nyheten att USA överväger att återuppta provsprängningar av kärnvapen efter nästan trettio års uppehåll. Dessa uppgifter är gravt oroande då provsprängningar förgiftar både land, mat och människor.

I världen har över 2000 provsprängningar ägt rum, inte sällan på urbefolkningars mark med grava humanitära konsekvenser som följd.

– Att USA nu överväger att återuppta provsprängningar visar att normen kring kärnvapen håller på att urholkas och risken för kärnvapenkrig ökar. Sedan det fullständiga provstoppsavtalet öppnade upp för signering 1996 har ett moratorium för provsprängningar rått, som endast Nordkorea har brutit mot, säger Åsa Lindström, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Samtidigt presenterar Nordkorea nu nya riktlinjer för att stärka sin kärnvapenkapacitet och öka landets kärnvapenavskräckning, vilket ytterligare förstärker den oroväckande utvecklingen.

Medan kärnvapenstaterna moderniserar sina arsenaler och hotar om total förintelse stärker allt fler kärnvapenfria stater normen mot kärnvapen och förklarar dem olagliga. I dagarna blev Belize den 37 staten att ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Sverige har ännu varken kommenterat USA:s diskussioner om provsprängningar eller anslutit sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

– Vi är oroade över Sveriges alltmer passiva hållning i kärnvapenfrågan och otydligheten ökar kring Sveriges roll i kärnvapennedrustningen. Sverige måste ta modigare steg och ta tydligare avstånd från kärnvapen, även om det blir obekvämt en tid, säger Åsa Lindström, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen menar att de initiativ som Sverige tagit, att inom det så kallade Stockholmsinitiativet tillsammans med stater som står under kärnvapenparaply deklarera vad kärnvapenstaterna bör göra inte räcker. Sverige måste självt ta avstånd, genom att markera mot kärnvapenstaterna och deras agerande. Ett exempel är att stärka normen mot kärnvapen genom att ansluta Sverige till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, några andra är att förbjuda kärnvapen på svensk mark eller deklarera att inga militära samarbeten får inneha någon kärnvapenkomponent.

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare

Josefin.lind@slmk.org

073-803 05 07

 

Michaela de Verdier, kommunikationsansvarig

Michaela.deverdier@slmk.org

076-017 38 69