Pressmeddelande: Sveriges humanitära röst har tystnat – ett hot mot vår säkerhet och ett brott mot svensk nedrustningstradition

Regeringen har idag lämnat besked om att man i nuläget inte kommer att signera FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Ett olyckligt beslut som hotar vår säkerhet, går emot folkets vilja och är ett oerhört brott mot svensk nedrustningstradition. Vi i civilsamhället är djupt besvikna och oroade över hur detta kan påverka svensk säkerhet, säger Svenska Läkare mot kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, som tillsammans driver ICAN (Nobels fredspris 2017) i Sverige.

Sveriges regering väljer nu en ny riktning i kärnvapenpolitiken där samarbete med Natostater prioriteras på bekostnad av vår säkerhet och vår röst mot kärnvapen. Detta är första gången som Sverige inte går med i ett internationellt avtal om kärnvapen, i ett avtal om nedrustning överhuvudtaget.

– FN:s konvention mot kärnvapen har tvingat fram obekväma sanningar om den svenska försvarspolitiska synen på kärnvapen där militära samarbeten med kärnvapenstater leder till en tystad svensk röst. Det visar också att en feministisk politik bara är okej när den inte utmanar makten, säger Elin Liss, tf. generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

– Det visar en brist på ledarskap och feghet från Sveriges sida. Det är förödande i en tid då normen mot kärnvapen försvagas och risken för kärnvapenkrig ökar säger Elin Liss, tf. generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Nej till kärnvapenförbudet hotar Sveriges säkerhet. Om Sverige samarbetar kring kärnvapen ökar hotbilden mot Sverige. Nyligen släppte USA en ny kärnvapendoktrin som tydligare diskuterar användning av kärnvapen. Kommer Sverige ha en roll i ett framtida kärnvapenkrig?

– Kärnvapen är skapta för att förinta. De katastrofala humanitära konsekvenserna är oacceptabla. Det är upprörande att regeringen inte står upp mot kärnvapenstaternas hot, det äventyrar vår säkerhet både i Sverige och globalt, säger Clara Levin, tf generalsekreterare på Svenska Läkare mot Kärnvapen och medlem i ICAN:s internationella styrgrupp.

– FN:s kärnvapenförbud grundar sig i internationell humanitär rätt. Sverige säger nej till detta och startar istället ett nytt initiativ tillsammans med Natostater som har kärnvapen på sin mark. Det nya initiativet erkänner inte ens kärnvapnens humanitära konsekvenser. Det är ett stort steg tillbaka för svensk nedrustningspolitik, säger Clara Levin.

Stora delar av det svenska och globala civilsamhället som arbetar för nedrustning har i många år mobiliserat för kärnvapenförbudet och tilldelades 2017 Nobels fredspris för sin kamp. Mångas blickar har varit riktade mot Sverige och många kommer se det som en stor oväntad besvikelse att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ändrar Sveriges linje kring kärnvapen.

Kontakt

Elin Liss, tf. generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.
073 – 647 19 71
elin.liss@ikff.se

Clara Levin, tf. generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
076073869
clara.levin@slmk.org

Bakgrund

2017 tillsatte regeringen en utredning om huruvida Sverige borde gå med i FN:s kärnvapenförbud eller inte. Utredningen argumenterar genomgående mot konventionen. Den har fått omfattande kritik från Röda Korset, professorer i internationella relationer med flera. De menar att utredningen inte belägger sina slutsatser, misslyckas med att utreda flera viktiga frågor och inte förstår FN-konventionens syfte.