Katastrofala konsekvenser av kärnvapenkrig visar ny studie

Klimatforskarna Owen B Toon, Alan Robock et al har släppt en ny studie om kärnvapenkrigets klimatkonsekvenser. Studien är mycket mer omfattande än tidigare studier som forskarna genomfört, men tar fortfarande exemplet Indien-Pakistan för att bekräfta och utveckla resultatet.

Utfallet av studien visar att ett kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan skulle få enorma globala konsekvenser, värre än vad som tidigare har presenterats. Detta beror främst på de eldstormar som skulle uppstå vid bombningar av mångmiljonstäder.

Läs studien här.

Se ICANs sammanfattning här.

I scenariot använder Pakistan 150 kärnvapen och Indien använder 100 kärnvapen mot städer samt ytterligare 85 kärnvapen mot icke-urbana mål, så som militära mål, under en veckas tid. Konsekvenserna skulle bli följande:

– Mellan 50 till 125 miljoner skulle dö omedelbart. Det är 2,5 gånger så många människor som dog över hela världen under andra världskriget.

– Rök från bränderna skulle utlösa massiv klimatstörning, minska solljuset med 20 till 35% och plötsligt minska den globala temperaturen med 4 ~ 8˚C.

– Nederbörden skulle minska från 15 till 30% globalt, med ännu mer allvarliga regionala variationer: medan nordöstra och mellersta USA skulle kunna förlora upp till 50% av sin nederbörd, skulle regn praktiskt taget upphöra över Indien och centrala Kina.

– Det tar mer än ett decennium för temperaturer och nederbörd att återgå till det normala.

– Minskningen i solljus och nederbörd skulle allvarligt skada produktionen av mat och därmed hela den globala livsmedelskedjan. Två miljarder människor hamnar i risk för svält.